Меню сайту

Аналіз персоналу підприємства

За даними таблиці 2.12 найбільша чисельність працівників спостерігається протягом 2007 року чисельністю в 1273 осіб, а найменша чисельність в 1019 осіб спостерігалася у 2009 році. Така тенденція може спостерігатися за процесу вивільнення працівників, або вихід їх на пенсію.

За стажем роботи від 1 до 5 років найбільша чисельність працівників становила у 2007 та 2008 році 335 осіб, а найменша чисельність у 2009 р. − 308 ос.

За стажем роботи від 6 до 10 років, найбільша чисельність становила у 2008 та 2009 р. - 203 ос., а найменша чисельність у 200 ос. спостерігалася у 2007 році. За стажем роботи від 11 до 20 років, найбільша чисельність робітників спостерігалася у 2007 р. − 526 ос., а найменша чисельність у 2008 та 2009 р., яка становила 298 ос. За стажем роботи більше двадцяти років, найвища чисельність працівників спостерігалася у 2007 та 2008 р., яка становила 212 ос., а найнижча чисельність у 2009 р., яка становила всього 210 ос.

Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці. Продуктивність праці показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних та нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці. Підприємство характеризується підвищенням продуктивності праці.

Таблиця 2.13 Рівень продуктивності праці на підприємстві

№ з/п

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення, %

1.

Продукція у порівняльних цінах, тис. грн.

23964,4

24467,5

33397,9

39,4

2.

Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол.

1159,0

911,0

834,0

-28,1

3.

Середньорічна чисельність виробничого персоналу, чол.

985,0

774,0

709,0

-28,1

4.

Загальна кількість людино - днів відпрацьованих всіма працівниками

164979,0

164979,0

164979,0

0,0

5.

Загальна кількість людино - годин відпрацьованих всіма працівниками

1319800,0

1319821,0

1319832,0

0,1

6.

Середньорічна продуктивність праці працівників, тис.грн/чол.

1800,9

2431,2

3356,0

86,4

7.

Середньорічна прод. праці виробн персоналу, тис. грн./ чол.

1206,6

1628,9

2248,5

86,4

8.

Середньоденна прод. праці виробн персоналу, тис. грн./ чол.

400,3

575,3

832,2

107,9

9.

Середньогодинна прод. праці виробн. персоналу, тис. грн./ чол.

93,8

123,4

170,4

81,7

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подібні статті по економіці

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що ма ...

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.