Меню сайту

Аналіз персоналу підприємства

За даними таблиці 2.14 фонд оплати праці у 2007 р. був найбільшим та становив 12338,6 тис. грн., найменша сума фонду спостерігається у 2008 р., де він становив всього 1032 тис. грн. Причиною цього стало скорочення чисельності персоналу підприємства. Що вплинуло і на подальші показники наведені в таблиці. Основна заробітна плата, відображала також найбільший показник у 2007 р. встановивши 7221,5 тис. грн., а найменший показник відображений у 2008 р., який становив всього 607 тис. грн. Додаткова заробітна плата спостерігалася найвищою у 2007 р. та становила 5015,1 тис. грн., а найнижча у 2008 р. в якому становила всього 421,67 тис. грн. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати також мали найбільший показник у 2007 р. встановивши 34,4 тис. грн. та найменший показник у 2008 р., де вони складали всього 3,03 тис. грн. Темп росту продуктивності праці повинен завжди швидше зростати ніж темп росту заробітної плати на підприємстві. Якщо ж буде навпаки, то підприємству буде загрожувати банкротство.

Таблиця 2.15 Співставлення темпів росту продуктивності праці та заробітної плати на підприємстві

№ з/п

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення 2008 р. до 2010 р.

+/‒

%

1.

Середньорічна заробітна плата працівника, грн.

1806.33

1905.87

2339.18

523,38

62,20

2.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні, грн.

605.00

744.00

922.00

101,00

17,80

3.

Відношення середнього рівня заробітної плати працівника до прожиткового мінімуму, %

1,50

1,70

2,04

0,54

36,00

4.

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників по Україні, грн.

1822.50

1954.83

2352.94

452,52

-37,80

Найменше відношення середнього рівня заробітної плати працівника до прожиткового мінімуму спостерігалося у 2008 р. та становило 1,5%, а найвище у 2010 р. - 2,04%.

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників по Україні протягом 2008 р. спостерігався найменшим та становив 1197,91 грн., а найвищий показник спостерігається у 2010 р. та становить 1650,43 грн. Ця тенденція є позитивною, оскільки ціна на робочу силу підвищується.

Найнижчий порівняльний рівень середньомісячної заробітної плати працівників спостерігається 0,70% у 2008 р., а найвищий розміром 0,83% був протягом 2010 р.

За даними таблиці 2.16 середньорічна заробітна плата працівника найнижчий показник мала у 2007 р. встановивши 842,11 грн., найвищий показник спостерігається у 2009 р. та становить 1365,49 грн.

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11

Подібні статті по економіці

Управління доходами торговельного підприємства від операційної діяльності (за матеріалами ТОВ Боярські Ряди, м. Боярка)
Умови формування ринкових відносин в Україні, що пов’язані з динамічністю зовнішнього середовища, зниженням купівельної спроможності населення, загостренням конкурентної боротьби, потре ...

Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод
Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Ан ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.