Меню сайту

Аналіз персоналу підприємства

За даними таблиці 2.17 фонд оплати праці у 2007 р. був найбільшим та становив 12338,6 тис. грн., найменша сума фонду спостерігається у 2008 р., де він становив всього 1032 тис. грн. Причиною цього стало скорочення чисельності персоналу підприємства. Найбільше коштів на управлінський персонал припадало у 2007 р., а саме 1850,8 тис. грн., а найменше сумою у 319,8 тис. грн. у 2009 р. Така ж ситуація і щодо виробничого персоналу. У 2007 р. на виробничий персонал було виділено 10487,8 тис. грн., що являється найбільшим показником за три роки, що підлягають аналізуванню. Найнижчий показник припав на 2008 р. встановивши всього 877,2 тис. грн.

Як висновок можна сказати те, що на підприємстві діють три основні системи оплати праці: відрядно преміальна; почасово преміальна та оплата праці в залежності від встановленого окладу. Кожному працівнику що працює передбачається винагорода за працю, яка повинна забезпечувати гідне існування для людини та її сім’ї.

Перейти на страницу: 6 7 8 9 10 11 

Подібні статті по економіці

Аналіз динаміки матеріальних витрат та структура собівартості продукції в ПП Вебр
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають ...

Державний бюджет. Дефіцит бюджету
ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.