Меню сайту

Аналіз персоналу підприємства

Це являється закономірним явищем коли ціна на робочу силу підвищується з кожним роком, бо якби спостерігалася інша тенденція, то дана ситуація була б не зрозумілою враховуючи те, що ціни на товари для споживання також зростають і працівникові необхідно більше коштів для відновлення своєї робочої сили, яку він використовує для виробництва товарів та надання послуг.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні, також, зріс встановивши вже у 2009 р. - 669 грн., в порівнянні з 2007 р., де він становив всього 568 грн.

Дана ситуація та наступні можна пояснити так, як і перший показник, а саме йдеться про середньорічну заробітну плату працівника, адже всі вони пов’язані між собою.

Найменше відношення середнього рівня заробітної плати працівника до прожиткового мінімуму спостерігалося у 2007 р. та становило 1,5%, а найвище у 2009 р. - 2,04%.

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників по Україні протягом 2007 р. спостерігався найменшим та становив 1197,91 грн., а найвищий показник спостерігається у 2009 р. та становить 1650,43 грн. Ця тенденція є позитивною, оскільки ціна на робочу силу підвищується.

Найнижчий порівняльний рівень середньомісячної заробітної плати працівників спостерігається 0,70% у 2007 р., а найвищий розміром 0,83% був протягом 2009 р.

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників по Житомирській області протягом 2007 р. спостерігався найменшим та становив 1197,91 грн., а найвищий показник спостерігається у 2009 р. та становить 1650,43 грн.

Найнижчий порівняльний рівень середньої заробітної плати працівників у Житомирській області спостерігається 0,70% у 2007 р., а найвищий розміром 0,83% був протягом 2009 р.

Тенденція щодо перелічених вище показників щодо зростання рівня середньорічної заробітної плати та прожиткового мінімуму є цілком закономірною тому, що робоча сила на ринку праці є товаром і повинна купуватися за достойну платню, яка постійно повинна збільшуватися внаслідок того, що потреби працівника також з часом збільшуються для забезпечення ним його сім’ї на належному рівні.

Щодо ситуації середньорічної заробітної платні на підприємстві, то можна зробити наступний висновок, що рівень середньорічної заробітної плати працівника вищий в порівнянні з прожитковим мінімумом для працездатних осіб, але нищій в порівнянні з розміром середньомісячної заробітної плати аналогічного працівника по регіону.

Питання структури фонду оплати праці за категоріями персоналу є досить важливим, адже в процесі планування фонду оплати праці потрібно враховувати те, що різним категоріям працівників нараховується різна сума заробітної платні.

Таблиця 2.17 Структура фонду оплати праці за категоріями персоналу

№з/п

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення 2009 р. до 2007 р.

тис. грн.

питома вага,%

тис. грн.

питома вага,%

тис. грн.

питома вага,%

+/

%

1.

Всього фонд оплати праці

12338,6

100,0

1032,0

100,0

2132,0

100

-10206,6

2.

Управлінський персонал,

1850,8

15,0

154,8

15,0

319,8

15,0

-1531,0

-82,7

2.1.

у т.ч.:- керівники

740,3

6,0

63,1

6,1

129,3

6,1

-611,0

-82,5

2.2.

- спеціалісти

863,7

7,0

70,2

6,8

147,1

6,9

-716,6

-82,9

2.3

- фахівці

185,1

1,5

16,7

1,6

36,3

1,7

-144,8

-78,2

2.4.

- службовці

61,7

0,5

4,8

0,5

7,1

0,3

-54,6

-88,5

3.

Виробничий персонал

10487,8

85,0

877,2

85,0

1812,2

85,0

-8675,6

-82,7

3.1.

у т.ч.: - працівники основного виробництва

8266,9

67,0

701,5

68,0

1436,4

67,4

-6830,5

-82,6

3.2.

- допоміжний та обслуговуючий персонал

2220,9

18,0

175,7

17,0

375,8

17,6

-1845,1

-83,1

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11

Подібні статті по економіці

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Товарне виробництво
Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.