Меню сайту

Оцінка ефективності відновлення основних фондів підприємства

Методика проведення факторного аналізу:

1. Розрахунок умовних показників:

QI = ЧР1*Д0*Т0*ППгод0;

QII = ЧР1*Д1*Т0*ППгод0;

QIII = ЧР1*Д1*Т1*ППгод0

де QI, QII та QIII - перший, другий та третій умовні показники (завжди на один менше ніж факторів, що включені у факторну модель);

ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

Д0 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за попередній рік, дні;

Д1 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за звітний рік, дні;

Т0 - середня тривалість робочого дня за попередній рік, год;

Т1 - середня тривалість робочого дня за звітний рік, год;

ППгод0 - середньогодинна продуктивність праці одного робітника за попередній рік, тис.грн./люд-год.

I 2010 = 548*209*8*0,62 = 568078,72I 2011 = 647*204*8*0,63 = 665219,52II 2010 = 548*204*8*0,62 = 554488,32II 2011 = 647*201*8*0,63 = 655436,88III2010 = 548*204*8*0,62 = 554488,32III2011 = 647*201*8*063 = 655436,88

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньооблікової чисельності робітників на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQЧР = QI - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ΔQЧР2010 = 568078,72 - 539052,8 = 29025,92

ΔQЧР2011 = 665219,52 - 563431,68 = 101787,84

- визначення впливу зміни середньої кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQД = QII - QI ,

ΔQД2010 = 554488,32- 568078,72 = -13590,4

ΔQД2011 = 655436,88 - 665219,52 = -9782,64

- визначення впливу зміни середньої тривалості робочого дня на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQТ = QIII - QII ,

ΔQТ 2010 = 554488,32 - 554488,32 = 0

ΔQТ 2011 = 655436,88- 655436,88 = 0

- визначення впливу зміни середньогодинної продуктивності праці одного робітника на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQППгод. = Q1 - QIII ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ΔQППгод. 2010 = 563431,68- 554488,32 = 8943,36

ΔQППгод. 2011 = 769878,24 - 655436,88 = 114441,36

3. Перевірка розрахунків:

± ΔQ = ± ΔQчр ± ΔQд ± ΔQт ± ΔQППгод.

±ΔQ = Q1 - Q0

± ΔQ2010 = 29025,92 - 13590,4+ 0 + 8943,36 = 24378,88

± ΔQ2011 = 101787,84 -9782,64+ 0 + 114441,36 =206446,56

±ΔQ = 206446,56 - 24378,88=182067,68

Факторна модель 4. Вплив на обсяг випуску продукції середньої вартості основних фондів та фондовіддачі.

= ОФ * ФВ ,

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

ОФ - середня вартість основних виробничих фондів, тис.грн;

ФВ - фондовіддача, грн./грн.

2009 = 14952*30,54 = 456634,08 тис.грн.2010 = 14600,5*39,35= 574529,68 тис.грн.2011 = 16811*46,33 = 778853,63 тис.грн.

Для розрахунку використовуємо метод скоригованого показника.

Методика проведення факторного аналізу:

. Розрахунок скоригованого показника:

Qск = ОФ1 * ФВ0 ,

де ОФ1 - середня вартість основних виробничих фондів звітного року, тис.грн;

ФВ0 - фондовіддача за попередній рік, грн./грн.

ск 2010 = 14600,5*30,54 = 445899,27ск 2011 = 16811*39,35 = 661512,85

2. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньої вартісті основних виробничих фондів на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQОФ = Qск - Q0 ,

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року.

ΔQОФ2010 = 445899,27- 456634,08 = -10734,81

ΔQОФ2011 = 661512,85 - 574529,68 = 86983,17

- визначення впливу зміни фондовіддачі на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQФВ = Q1 - Qск ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ΔQФВ2010 = 574529,68 - 445899,27= 128630,41

ΔQФВ2011 =778853,63 - 661512,85 = 117340,78

3. Перевірка розрахунків:

± ΔQ = ± ΔQОФ ± ΔQФВ

±ΔQ = Q1 - Q0 .

± ΔQ2010 = -10734,81+128630,41= 117895,6

± ΔQ2011 = 86983,17+117340,78 = 204323,95

±ΔQ = 39423,6 - 11609,4 = 27814,2

Факторна модель 5. Вплив на обсяг випуску продукції середньої вартості активної частини основних фондів та фондовіддачі.

=ОФ*ПВакт.*ФВакт.

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

ОФ - середня вартість основних виробничих фондів, тис.грн;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Господарська діяльність ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв Росинка
Метою виробничої практики є ознайомитися із господарською діяльністю ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. ...

Экономическая сущность лизинга
Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на­ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.