Меню сайту

Оцінка ефективності відновлення основних фондів підприємства

А вже у 2010 році ця сума склала 706106,6 тис. грн., тобто зросла на 32726,1 тис. грн. це пояснюється перш за все тим, що було збільшено виплат та доставки пенсії та допомоги, також збільшено обсяг розповсюджених періодичних друкованих видань.

У 2010 році сума переказів складала 7649,5 тис. грн., а вже у 2011 році ця сума значно зросла порівняно із 2009 та 2010 роком і склала 7717,5 тис. грн Також у 2011 році надано значно більше інших комерційних послуг порівняно із 2010 (11125,9 тис. грн.) та 2009 (11997,9 тис. грн ) і дані послуги склали в сумі 12450,0 тис. грн.

Рис. 2.1 Динаміка зміни обсягу виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

Таблиця 1.2.

Співвідношення динаміки продуктивності праці і середньої заробітної платі одного працівника за 2009-2011 роки.

Назва показників

Одиниці виміру

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2011/2010 %

2010/2009 %

Обсяг виробництва

грн.

538704,4

564885,28

769710,56

1,36

1,04

Чисельність працівників

осіб

449

440

629

1,49

0,97

Фонд заробітної плати

грн.

4741,2

5579,7

7738,3

1,38

1,17

Продуктивність праці одного працівника

грн/особу

119,9

128,3

122,4

0,95

1,07

Середня заробітна плата одного працівника

грн

1062,40

1185

1218,70

1,02

1,15

Продуктивність праці зросла на 8%, а середня заробітна плата зрослана 2,7%.

Темп росту продуктивності праці випереджае темп росту середньої заробітнрої плати.

Проведемо аналіз факторів які вплинули на зміну обсягів виробництва продукції: середньооблікової чисельності працюючих, продуктивності праці одного робітника, кількості відпрацьованих днів одни робітником, середньої тривалості робочого дня , середньої вартості основних фондів та фондовіддача, фондовіддачі основних фондів та їх активної частини, матеріалоємкості виробленої продукції.

Факторна модель 1. Вплив на зміну обсягу випуску продукції середньооблікової чисельності працюючих.

= ЧР * ППріч,

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн.;

ЧР - середньооблікова чисельність робітників, осіб;

ППріч - середньорічна продуктивність праці одного робітника, тис.грн./особу.

2009 = 520*103,5= 53820 тис.грн./особу2010 = 548*103,1= 56498,8 тис.грн./особу2011 = 647* 118,9= 76928,3 тис.грн./особу

Для подальшого розрахунку використовуємо метод скоригованого показника.

Методика проведення факторного аналізу:

. Розрахунок скоригованого показника:

Qск = ЧР1 * ППріч 0 ,

де ЧР - середньооблікова чисельність робітників за звітний рік;

ППріч. - продуктивність праці одного робітника за попередній рік.

Qск2010 = 548*103,5= 56718 тис.грн./особу

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.