Меню сайту

Оцінка ефективності відновлення основних фондів підприємства

форма 5 «Примітка до річної звітності»

- форма №1-П «Звіт про основні показники діяльності підприємства»

форма 1-ПВ “Звіт із праці”

Проведемо розрахунок основних фінансово-економічних показників діяльності в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Фінансово-економічні показники діяльності ЦПЗ №3 Полтавської диреції УДДПЗ «Укрпошта» 2009 - 2011 рр.

Показники

Од. виміру

Джерела інформації, розрахунок

Роки

Відхилення

 
 

2008 р

2009 р

2010 р

Третій до першого

Третій до другого

 
 

Абсолютне

Темп приросту, %

Абсолютне

Темп приросту, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1. Середня вартість сукупного капіталу

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

5070903

5729693,5

8683989,5

3613087

71,25

2954296

51,56

 

2. Середня вартість власного капіталу

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Ресурси підприємства

3.1. Основні засоби:

                 

3.1.1. За первісною вартістю на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

179504

179246

311782

132278

73,69

132536

73,94

3.1.2. За залишковою вартістю на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

-

-

-

-

-

-

-

3.1.3. Знос на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

179504

179246

311782

132278

73,69

132536

73,94

3.1.4. Середньорічна вартість

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

0

0

0

0

0

0

0

3.2. Нематеріальні активи:

           

3.2.1. За первісною вартістю на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

13732

17241

0

-13732

0

-17241

0

3.3. Оборотні активи:

                 

3.3.1. Усього на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

4882693

6546499

8193454

3310761

67,81

1646955

25,16

3.3.2. Середні залишки оборотних засобів

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

5055446

5714596

7369976,5

2314530,5

45,78

1655380,5

28,97

3.4.Середньооблікова чисельність:

   

3.4.1. працівників

Осіб

Форма №1-підприємництво,

449

440

629

180

40,09

189

42,95

3.4.2. робітників

Осіб

Оперативна звітність

520

548

647

127

24,42

99

18,07

3.4.3. персоналу в еквіваленті повної зайнятості

Осіб

ф№1-ПВ(місячна-річна)

319

332

419

100

31,35

87

26,20

4. Економічні показники

4.1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис. грн.

Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

8366002

8629705

12386157

4020155

48,05

3756452

43,53

4.2. Обсяг виробництва продукції, робіт, послуг

Тис. грн.

Оперативна звітність

538704,4

564885,28

769710,56

231006,16

42,88

204825,28

36,26

4.3. Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг

Тис. грн.

Ф.1-підпри-ємництво

673380,5

706106,6

962138,2

288757,7

42,88

256031,6

36,26

4.4. Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг

Тис. грн.

Ф.1-підпри-ємництво

7892768

12928400

12970156

5077388

64,33

41756

0,32

4.5. Операційні витрати

Тис. грн.

Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

289055

361548

442650

153595

53,14

81102

22,43

4.6. Фонд оплати праці усіх працівників

Тис. грн.

Форма №1-ПВ (місячна-річна)

4741,2

5579,7

7738,3

2997,1

63,21

2158,6

38,69

4.7.Середньомісячна заробітна плата одного працівника

грн

На основі форми 1-підпри-ємництво та форми №1-ПВ

1062,40

1185

1218,70

156,3

14,71

33,7

2,84

5. Фінансові результати

5.1. Валовий прибуток (збиток)

Тис. грн.

Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

(361757)

(265511)

(843230)

-481473

133,09

-577719

217,59

5.2. Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Тис. грн.

Форма 2«Звіт про фінансові результати»

(442590)

(847721)

(1177755)

-735165

166,11

-330034

38,93

(442590)

(847721)

(1177755)

-735165

166,11

-330034

38,93

5.3. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

Тис. грн.

Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

(442949)

(847721)

(1177755)

-734806

165,89

-330034

38,93

5.4 Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн.

Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

(442949)

(847721)

(1177755)

-734806

165,89

-330034

38,93

6. Показники ефективності використання ресурсів та витрат

6.1. Продуктивність праці одного працівника (ПП1пр.)

Тис. грн. / особу

ПП1 пр. = п.4.2./п.3.4.1.

119,9

128,3

122,4

23,92

1,99

-60,12

-4,68

6.2.Продуктивність праці одного робітника (ПП1р.)

Тис. грн. / особу

ПП1 р = п.4.2./п.3.4.2.

103,5

103,1

118,9

153,69

14,84

158,85

15,41

6.3. Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець року

 

На основі форми 1 «Баланс»

0,8

0,8

1,1

0,3

37,50

0,3

37,50

6.4. Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

На основі форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності»

5,6

4,3

4,8

-0,8

-14,29

0,5

11,63

6.5. Коефіцієнт вибуття основних засобів

 

На основі форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності»

1,2

2,3

1,5

0,3

25,00

-0,8

-34,78

6.6. Фондовіддача

Грн./ грн.

п.4.2./п.3.1.4

0

0

0

0

0

0

0

6.7.Фондоозброєність праці робітників

Тис.грн./ особу

п.3.1.4/п.3.4.2

0

0

0

0

0

0

0

6.8. Коефіцієнт обіговості оборотних засобів

Обо-роти

п.4.1./п.3.3.2

1,65

1,51

1,68

0,03

1,82

0,17

11,26

6.9. Середній період обороту оборотних засобів

Дні

360 дн./п.6.8

218

238

214

-4

-1,83

-24

-10,08

6.10. Коефіцієнт обіговості активів (капіталовіддача)

Обо-роти

п.4.1./п.1

1,65

1,51

1,43

-0,22

-13,33

-0,08

-5,30

6.11. Операційні витрати з реалізованої продукції на 1грн. реалізації

коп.

п.4.4 / п.4.3*100

1172,11

1830,94

1348,06

175,95

15,01

-482,88

-26,37

7. Показники рентабельності підприємства

7.1. Рентабельність сукупного капіталу

%

п.5.3/п.1*100

-

-

-

-

-

-

-

7.2. Рентабельність власного капіталу

%

п.5.4/п.2*100

0

0

0

0

0

0

0

7.3. Рентабельність господарських ресурсів

%

п.5.3/(п.3.1.4+п.3.3.2+п.4.6)*100

-

-

-

-

-

-

-

7.4.Рентабельність продукції

%

п.5.2/п.4.5*100

-

-

-

-

-

-

-

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Державне регулювання зайнятості
Терно́пільська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. В історичному відношенні охоплює східну частину Галичини, частину Західного ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.