Меню сайту

Аналіз діяльності компанії Фенікс

При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприємства складався на основі показників, що затверджувалися органами державного управління. В умовах ринкового механізму господарювання роль планування на рівні підприємств та їх підрозділів не тільки не знижується, а навпаки, зростає. При цьому підприємства мають повну самостійність у виборі предмета діяльності, встановлення зв'язків зі споживачами їхньої продукції, розробці ефективних напрямків використання виробничих ресурсів. Постійно підвищуються вимоги до наукового обґрунтування планових показників, оскільки від цього значною мірою залежить комерційний дохід підприємства в цілому, його підрозділів, а отже, і добробут членів колективу. Глобально зростає відповідальність підприємств за результати власної виробничої та фінансової діяльності. В умовах ринку без детально розробленого і науково обґрунтованого плану неможливо починати пошук жодного значного виробничого або фінансового здійснення заходів. Планування дає можливість об'єктивно оцінити умови, в яких повинні діяти підприємство, виявляти слабкі і позитивні аспекти його роботи, передбачати можливі вигоди і втрати. Планування повинно починатися знизу - з виробничих підрозділів. Основною умовою його дієвості є аксіома: план повинен становити той, хто його буде виконувати.

Сучасне планування - це процес творчого осмислення майбутнього розвитку підприємства відповідно до вимог його успішної комерційної діяльності - бізнесу. Ефективне планування - це процес визначення оптимальних цілей (завдань) та розробки заходів, які забезпечують їх досягнення.

Вихідні дані

Компанія «Фенікс» виробляє два вироби "Альфа" і "Омега". Вироби "Альфа" виробляє цех 1, вироби "Омега" - цех 2. Вироби виготовляються з матеріалів X і Y.

Інформація з звітного року наступна:

Таблиця 1

1. Основний капітал

А) Земля

42500

Б) Будинки й устаткування

323000

В) Мінус амортизація

63750

301750

2. Оборотний капітал

Запаси: готова продукція

24769

Сировина

47300

Дебіторська заборгованість

72250

Каса

8500

Разом

152819

Мінус кредиторська заборгованість

62200

90619

Мінус короткострокові зобов'язання

Нетто активу

392369

3. Акціонерний капітал: 30000 звичайних акцій по 10 грн.кожна

300000

Резерви

92369

4. Інвестується на плановий рік капітал

392369

Додаткова інформація зі звіту:

Нормативи витрати матеріалу і робочого часу на виробництво продукції:

Таблиця 2

Види матеріалів

Вироби

“Альфа”

“Омега”

Матеріал X, на од.

11

9

Матеріал Y, на од.

6

9

Праця основних виробничих робітників, годину

13

15

Накладні витрати відшкодовуються на базі показника робочого часу основних виробничих робочих.

Є наступна інформація для планованого року.

Готова продукція

Таблиця 3

Показники

Вироби

“Альфа”

“Омега”

1. Прогнозований обсяг продажів, од.

9000

1650

2. Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

108

148

3. Необхідний запас на кінець планового періоду, од.

1650

95

4. Запаси на початок планового періоду, од.

175

85

Основні матеріали.

Таблиця 4

Показники

Материалы

X

Y

1. Запаси на початок планового періоду, од.

8500

8000

2. Необхідні запаси на кінець планового періоду, од ..

10300

1770

Вартість матеріалів і праці основних робітників

Таблиця 5

Показники

1. Матеріал X, грн / од.

1,8

2. Матеріал Y, грн / од.

4

3. Праця основних виробничих робітників, грн / год

3

Кошторисні ставки розподілу накладних витрат в грн. (На годину праці основних виробничих робітників)

Таблиця 6

Показники

Цех 1.

Цех 2.

1. Допоміжні матеріали

0,30

0,20

2. Праця допоміжних робітників

0,30

0,30

3. Енергія (змінна частина)

0,15

0,10

4. Ремонт і техобслуговування (змінна частина)

0,15

0,10

Кошторисні постійні накладні витрати:

5. Амортизація

25000

20000

6. Контроль

25000

10000

7. Енергія (постійна частина)

10000

500

8. Ремонт і техобслуговування (постійна частина)

11400

799

Таблиця 7 - Оцінка невиробничих накладних витрат

Зарплата: адміністрація

7000

відділ збуту

18500

комісійні

15000

транспортні витрати (відділ збуту)

5500

реклама

20000

Канцтовари та ін

1000

Інші (офіс)

2000

РАЗОМ

Таблиця 8 - Рух готівки за кошторисом

Показники

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Надходження від споживачів за продукцію

250000

300000

280000

246250

2. Платежі:

- Матеріали

100000

120000

110000

136996

- Зарплата

100000

110000

120000

161547

- Інші витрати

30000

25000

18004

3409

Цю таблицю, звичайно, треба в річному плані розбити помісячно. Для спрощення діляться поквартально.

  Подібні статті по економіці

  Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
  У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенд ...

  Вольногорске скло
  Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

  Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
  Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.