Меню сайту

Оцінка ефективності відновлення основних фондів підприємства

Qск2011 = 647*103,1 = 66705,7 тис.грн./особу

. Розрахунок впливу факторів:

визначення впливу зміни середньооблікової чисельності робітників на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQЧР = Qск - Q0 ,

де Q0 - обсяг виробленої продукції за попередній рік.

ΔQЧР2010 = 56718- 53820= 2898тис.грн./особу

ΔQЧР2011 = 66705,7- 56498,8 = 10206,9 тис.грн./особу

визначення впливу зміни продуктивності праці одного робітника на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQ ППріч = Q1 - Qск ,

де Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

ΔQ ППріч2010 = 56498,8 - 56718= -219,2 тис.грн./особу

ΔQ ППріч2011 = 76928,3 - 66705,7 = 10222,6 тис.грн./особу

1. Перевірка розрахунків:

± ΔQ = ± ΔQЧР ± ΔQ ППріч.

± ΔQ = Q1 - Q0

± ΔQ2010 = 2898 - 219,2 = 2678,8 тис.грн./особу

± ΔQ2011 = 10206,9 + 10222,6 = 20429,5 тис.грн./особу

± ΔQ = 20429,5 - 2678,8 = 17750,7 тис. грн./особу

Факторна модель 2. Вплив на зміну обсягу виробництва обсягів продукції

= ЧР*Д*ППден

де Q - обсяг виробленої продукції,робіт, послуг, тис.грн;

ЧР - середньооблікова чисельність робітників, осіб

Д - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за рік, днів;

ППден. - середньоденна продуктивність праці одного робітника, тис.грн./люд-дн.

Q2010 = 548*204*5,05 = 564549,6 тис. грн./особу2011 = 647*201*5,92 = 769878,24 тис. грн./особу

Для розрахунку використовуємо метод абсолютних різниць.

Методика проведення факторного аналізу:

. Розрахунок впливу факторів:

- визначення впливу зміни середньооблікової чисельності робітників на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQЧР = (ЧР1-ЧР0)*Д0*ППден.0

де ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

ЧР0 - середньооблікова чисельність робітників попереднього року;

Д0 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за попередній рік;

ППден.0 - середньоденна продуктивність праці одного робітника за попередній рік.

ΔQЧР2010 = (548 - 520)*209*4,96 = 29025,92

ΔQЧР2011= (647 - 548)*204*5,05 = 101989,8

- визначення впливу зміни середньої кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQд = ЧР1*(Д1-Д0)*ППден.0

де ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

Д1 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за звітний рік;

Д0 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за попередній рік;

ППден.0 - середньоденна продуктивність праці одного робітника попереднього року.

ΔQд2010 = 548*(204-209)*4,96 = -13590,4

ΔQд2011 = 647* (201-204)*5,05 = -9802,05

- визначення впливу зміни середньоденної продуктивності праці одного робітник на зміну обсягу виробництва продукції:

ΔQППден = ЧР1*Д1*(ППден.1-ППден.0)

де ЧР1 - середньооблікова чисельність робітників звітного року;

Д1 - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за звітний рік;

ППден.1 - середньоденна продуктивність праці одного робітника звітного року;

ППден.0 - середньоденна продуктивність праці одного робітника попереднього року.

ΔQППден2010 = 548*204* (5,05 - 4,96) = 10061,28

ΔQППден2011 = 647*201*(5,92 - 5,05) = 113140,89

2. Перевірка розрахунків:

± ΔQ = ± ΔQЧР ± ΔQД ± ΔQППден.

±ΔQ = Q1 - Q0

де Q0 - обсяг випуску продукції попереднього року;

Q1 - обсяг випуску продукції звітного року.

± ΔQ2010 = 29025,92 -13590,4 + 10061,28= +25496,8

± ΔQ2011 = 101989,8 - 9802,05+ 113140,89 = +205328,64

±ΔQ = 205328,64 - 25496,8= 179831,84

Факторна модель 3. Вплив на зміну середнбої тривалості робочого дня.

= ЧР*Д*Т*ППгод.

де Q - обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис.грн;

ЧР - середньооблікова чисельність робітників, осіб;

Д - середня кількість відпрацьованих днів одним робітником за рік, днів;

Т - середня тривалість робочого дня, год;

ППгод. - середньогодинна продуктивність праці одного робітника, тис.грн./люд-год.

Q2009 = 520*209*8*0,62 = 539052,8 тис. грн.

Q2010 = 548*204*8*0,63 = 563431,68 тис. грн.

Q2011 = 647*201*8*0,74 = 769878,24 тис. грн.

Для розрахунку використовуємо метод ланцюгових підстановок.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяль ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.