Меню сайту

Оцінка ефективності відновлення основних фондів підприємства

Отже узагальнюючи дані отримані під час розрахунків можна говорити про наступні зміни на підприємстві. Позитивною являється динаміка приросту середньої вартості сукупного та власного капіталу, зміна яких в відносному вираженні становить відповідно 51,56 що безумовно являється позитивним для підприємства, а особливо враховуючи випереджальні темпи приросту власного капіталу.

Відносно показників ресурсного потенціалу підприємства то можна говорити про наступне: вартісне значення основних засобів за первісною вартістю мало відємний приріст на 258 тис. грн. за 2009-2010 рр.,що спричинено зменшенням показника оновлення і збільшенням коефіцієнта дана ситуація є свідченням того що на підприємстві використовується застаріле обладнання яке має велику суму зносу, яке потрібно замінити.

Ситуація в 2010-2011 рр. покращилась, сума основних засобів збільшилася у великому обсязі на 132536 тис. грн , це пов’язано із оновленням основних засобів, оскільки коефіцієнт оновлення збільшився.

Що до динаміки вартості оборотних активів то можемо говорити про приріст середьньрічних залишків у порівнянні з 2009 роком на 34 %, що безумовно позитивно впливає на діяльність підприємства. Відносно показників чисельності на підприємстві за 3 останні роки постійно збільшується чисельність працюючих, приріст в 2010 році порівняно з 2009 становить 42,9 %.

Економічні показники діяльності підприємства мають досить нестабільний характер, підприємство за досліджуваний період понесло збитки,які з кожним роком збільшувалися .

Таж ситуація і з показниками операційних витрат що безпосередньо пов’язані із випуском продукції, з кожним роком вони збільшувалися у великому обсязі. В свою чергу показники оплати праці на підприємстві мають позитивну динаміку. Так фонд оплати праці в звітному році зріс на 17,6 %, середньомісячна заробітна плата одного працюючого мала приріст в 14,7 %.

Такою ж являється і динаміка результатів від операційної діяльності, що в порівнянні з 2009 роком знизилися у 1,5 рази і призвели до отримання збитку в сумі 1177755 тис. грн., так само результат від звичайної діяльності до оподаткування знизився у 1,5 рази. Таким чином показник чистого прибутку в звітному році має від’ємний результат і являється збитком в сумі 1177755 тис. грн., збільшившись протягом звітного року у 1,5 разів.

Таким чином показники ефективності використання ресурсів та витрат мають наступну динаміку: продуктивність праці працівників, як і інші показники даної групи, мають стабільний характер і свідчать про найбільш ефективну роботу в третьому році проаналізованого періоду, таким чином продуктивність в звітному періоді підвищилася на 2,77 %; коефіцієнт зносу основних засобів отримав постійний позитивний приріст, що не є досить позитивним, і зріс у звітному періоді на 37,5 %; коефіцієнт оновлення та коефіцієнт вибуття основних засобів протягом проаналізованого періоду мають досить динамічні значення, коефіцієнт вибуття не перевищує коефіцієнт оновлення, що говорить про своєчасне оновлення основних засобів. Що стосується показника фондовіддачі то він відсутній на підприємстві, що говорить про неефективне використання основних засобів.

Щодо показників обіговості оборотних засобів, то можна говорити про наступні значення показників: коефіцієнт обіговості в базовому періоді становив 1,65 обороти, що відповідно вилилося в тривалості обороту в 218 днів і в капіталовіддачу в обсязі 1,65, проте в наступному періоді коефіцієнт обіговості зріс і становив 1,68 обороти з тривалістю обороту в 238 днів і капіталовіддачею 1,51. Щодо показника операційних витрат то вони також мають маятникову динаміку, за період 2009-2010 рр. збільшилися на 56,2 %, за період 2010-2011 рр. знизилися на 27 %.

Відносно показників рентабельності, то в 2009-2011 роках підприємство знаходилось за межею прибутковості про що свідчать від’ємні показники рентабельності тобто збитковість.

Загальну ситуацію, що склалася в фінансовому стані підприємства, можна охарактеризувати як вкрай складну. Підприємство являється збитковим і його економічна діяльність спирається лише на підтримку держави.

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 

Подібні статті по економіці

Форми і системи заробітної плати
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Іноземний капітал в економіці України стан, проблеми і перспективи
Актуальність теми. Україна як молода незалежна, суверенна держава не має достатнього досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами світу. Світові економічні зв'язки нам пот ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.