Меню сайту

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів

купівельний споживчий економічний населення

Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада змінюється, але жодного разу українці не були впевнені у майбутньому. Криза платіжної системи 2008-2009 років додала таємничості економічним процесам. На цьому тлі гостро постає проблема рівня життя населення, зокрема розміру доходів та вартості життя.

Не зовсім вірно порівнювати категорії рівня життя та розміру доходів, адже це цілком самостійні категорії, хоча і пов’язані. Рівень життя є однією з найважливіших соціально-економічних категорій, що характеризує становище людини в суспільстві, можливості реалізації її потреб, можливості людського розвитку. Говорячи про розмір доходів необхідно виділити, що саме впливає на розмір доходів, і яке відношення сюди має поняття «споживчий кошик», «прожитковий мінімум», «вартість життя». За методологічними пояснення Державної служби статистики України доходи населення включають обсяг нарахованих в грошовій та натуральній формі: заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфертів.

Реальний наявний доход населення - це наявний доход, який скоригований на індекс споживчих цін. Індекс споживчих цін (ІСЦ) - показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, що купує населення для невиробничого споживання. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

Споживчий кошик - асортимент товарів, який характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї. Такий набір використовується для розрахунку мінімального споживчого бюджету, виходячи з вартості споживчого кошику в чинних цінах. Споживчий кошик служить також базою порівняння розрахункових і реальних рівнів споживання. Формуванням споживчого кошику займається Кабінет Міністрів України. Ціна споживчого кошику залежить від рівня роздрібних цін на товари і тарифів на платні послуги (наприклад, комунальні платежі). Ця практика відома у всьому цивілізованому світі. З кожного виду потреб до розрахунку включають придбання відносно дешевих товарів, як правило, за державними фіксованими цінами. Якщо, наприклад, на ринку цей продукт або послуга продається за нижчими цінами за основу береться найнижчий рівень. Нещодавно український споживчий кошик «поважчав». Найцікавішим доповненням були ноутбук і флешка, отже і прожитковий мінімум, що на сьогодні складає 1095 грн. має бути перерахований.

Вартість життя - це виражена в грошовій формі кількість матеріальних благ і послуг, які фактично споживаються населенням. Вартість життя можна визначити як сукупність витрат, які робить людина, сім’я чи група населення для придбання товарів і послуг, які необхідні для забезпечення життєдіяльності та відновлення працездатності. Для розрахунку вартості життя використовують такі методи.

Статистичний метод. Основою даного методу є фактичні бюджетні обстеження. За базу розрахунків приймають фактичний рівень споживання та витрат малозабезпечених верств населення, без використання науково-обумовлених норм і нормативів споживання.

Нормативно-статистичний метод передбачає використання певною мірою науково обґрунтованих норм. За основу розрахунків беруть вартість фізіологічних норм продуктів харчування.

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг;

Поріг індексації - величина індексу споживчих цін, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Для визначення чи справді усе так погано, як кажуть, необхідно порівняти зростання доходів і індексу споживчих цін. Для цього наведено наступні дані.

Таблица 1

Як ілюструє дана таблиця, попри уявне збільшення номінальної реальної заробітної плати, збільшення реальної не таке радісне.

Таблица 2. Індекс споживчих цін на товари та послуги у 2002-2011 роках

Порівнюючи ці дві таблиці можна зазначити, що зростання не завжди було рівномірним, особливо це стосується кризових років, й у 2011 році зростання реальної заробітної плати незначно перевищує зростання споживчих цін.

Як зазначено в національній доповіді [3], вплив економічної кризи на собі відчули близько 37% населення внаслідок зниження рівня доходів та 63,5% внаслідок зростання цін і тарифів.

Зниження рівня доходів значної частини населення поряд зі зростанням цін і тарифів не могло не відбитися на його споживчих можливостях. Так, за даними соціологічного опитування Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, уже в грудні 2008р. понад третина респондентів відзначили, що внаслідок кризи погіршилась якість харчування, яку вони могли собі дозволити.

Мал. 1. Суб'єктивне визначення населенням основних сфер свого життя, які найбільше зазнали впливу проявів економічної кризи. Україна, 2009 р.

Згідно національний періодичних видань за 2011 рік вартість життя в Україні зросла на третину. Зарплати безнадійно відстають і, на думку експертів, годі уявити, де вони можуть отримати поштовх для майбутнього зростання, пише "Корреспондент".

Зараз уряд і Держкомстат повідомляють, що інфляція за підсумками 2010 року становила 9,8%, при цьому середня зарплата в країні за той же період зросла на 11%. По суті, це мало б означати, що рівень добробуту громадян - хоч і небагато - але підвищився.

Порівнявши ж вартість місячного продуктового кошика зразка квітня 2010-го, розрахованого за структурою споживання середнього киянина, з квітневим кошиком цього року, можна зробити висновок - ціни на основні продукти в цілому зросли на 28,5%.

Коли зупиниться зростання цін або почнеться пропорційне збільшення доходів населення, аналітики судити не беруться. Правда, стосовно зростання цін на харчі прем'єр-міністр Микола Азаров нещодавно запропонував населенню оригінальний спосіб виходу із ситуації. Він закликав українців братися за лопату і самим собі вирощувати їжу.

Глава уряду намагається пояснити всім охочим, що нинішній ціновий стрибок - явище тимчасове. І як тільки в країні запрацюють реформи, все зміниться на краще. Щоправда, те, що відбувається сьогодні, експерти називати реформами не хочуть.

Як повідомлялося, фактичний індекс споживчих цін у грудні 2010 року становив 142,3% до грудня 2009 року проти 109,1%, офіційно оприлюднених Держкомстатом. Це означає, що в 2010 році цінове навантаження на сімейні бюджети переважної більшості українців зросло не на 9%, а на 42%. Подібна індексація давно передбачена законом.

Зараз діє закон України «Про індексацію грошових доходів населення», визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Таблиця індексації грошових доходів населення наведена нижче.

Таблиця 3. Індексація заробітної плати

купівельний споживчий економічний населення

ВИСНОВКИ

Якими будуть прогнози - позитивними чи негативними уявити доволі важко. Не зважаючи на спад інфляції та зростання доходів населення України, для Європи вона усе ще знаходить за межею бідності.

Можливо спрямування нинішньої влади до ЄС здатне це виправити, але чи здійсняться прогнози, можна побачити лише з часом.

   Подібні статті по економіці

   Управління товарними запасами
   Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

   Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
   Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...

   Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
   В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

   Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.