Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Бердичівська фабрика одягу»

Бердичівська швейна фабрика була створена в 1920 році на базі швейних майстерень.

В 1925 році Держшвеймайстерня була перейменована і стала називатись швейна фабрика «Бердичів - швея». Всі ці роки фабрика розвивалась.

В 1934 році чисельність працюючих склала 444 чоловіки.

З 1964 по 1968 роки фабрика будується, розширюється, реконструктується. Була впроваджена уніфікована технологія пошиву.

В 1972 році чисельність колективу виросла до 2,3 тис. чол.

В серпні 1995 році фабрика була зареєстрована як ВАТ «Бердичівська фабрика одежі» з колективною формою власності. Статутний фонд - 1585 тис. грн.

‒ 2002 рік - впроваджено інвестиційний проект на суму 302, 1 тис. дол. США;

‒ введення в експлуатацію нової лінії з пошиву чоловічих брюк на філіалі, що дало можливість створити 162 нових робочих місць;

‒ 2003 рік - проведена реконструкція та технічне переоснащення пошив очного потоку на третьому поверсі головного підприємства;

‒ 2005 рік - реорганізація, реконструкція та модернізація розкрійного виробництва;

‒ 2006 рік - обладнано складське приміщення на філіалі для одночасного зберігання 20 тис. од. швейних виробів.

‒ 2010 рік - реконструкція котельні, заміна котлів для виробництва технологічного пару.

Все це було зроблено робітниками фабрики за рахунок власних коштів. Cума капіталовкладень на реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення виробництва за останні 10 років склала 22123 тис. грн.

На даний час ВАТ «Бердичівська фабрика одягу» являється юридичною особою згідно законодавства України з приватною формою власності. Організаційна структура управління підприємством наведена в додатку А.

Основним видом діяльності підприємства є надання послуг іноземним та вітчизняним замовникам з виготовлення швейних виробів та випуск продукції на ринок України. На ринок України потрапляє лише 15% виробленої продукції підприємством.

На протязі вже 13 років фабрика працює з відомими європейськими фірмами: «Канда» Німеччина; «Бервін» Англія; «МЕХХ», «Лабелс» Нідерланди; «ЗАРА» Іспанія, «Брага» Угорщина та ін.

Фабрика спеціалізується по виробництву класичних чоловічих костюмів, піджаків, брюк. Річний обсяг виробництва складає 30 млн. грн. або 535 тис. штук швейних виробів. На ринок України підприємство випускає 10% продукції від загального обсягу.

Чисельність працюючих : 800 чоловік, середня заробітна плата: 1750 грн.

За 2009 рік сплачено платежів до бюджетів всіх рівнів 8950,6 тис. грн.

Технологія виробництва та якість продукції відповідає міжнародним стандартам, про що свідчать одержані нагороди:

‒ в 2000 році колективу присуджено «Платинову зірку» якості продукції серед фірм виробників одягу 62 країн.

‒ в 2006 році фабрика нагороджена лауреатським дипломом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота фортуна».

Парк технологічного обладнання включає обладнання відомих іноземних виробників, а для розкрою швейних виробів використовується автоматична розкрійна машина фірми «Гербер» США.

На фабриці з моменту її створення існує профспілкова організація з підпорядкуванням по Федерації профспілок України.

Фабрика знаходиться за адресою : м. Бердичів, пл. Соборна 1/2.

Власник : фірма «Брага» ‒ Угорщина.

Майновий стан підприємства являється важливим показником його роботи.

Таблиця 2.1 Показники майнового стану підприємства

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення 2009 р. до 2007 р.,%

1.

Власний капітал

тис. грн.

1213,0

1215,0

1230,0

1,4

2.

Залучений капітал

тис. грн.

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Середньорічна вартість основних засобів

тис. грн.

23991,3

25416,9

22684,8

-5,4

4.

Середньорічна вартість оборотних активів

тис. грн.

3709,0

3359,0

5243,0

-10,3

5.

Фондоозброєність

тис. грн./ чол.

20,7

27,9

27,2

31,4

6.

Дебиторська заборгованість

тис. грн.

438,0

390,0

270,0

-38,4

7.

Кредиторська заборгованість

тис. грн.

438,0

390,0

270,0

-38,4

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.