Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Бердичівська фабрика одягу»

коп.

коп.

Показник матеріаловіддачі найвищий в 2009 р. - 3,16 грн., а найнижчий спостерігався в 2007 р. - 2,27 грн., тобто він зріс на 0,89% за рахунок збільшення випуску обсягу продукції. Щодо показника матеріаломісткості господарської діяльності, то тут все навпаки: він зменшився у 2009 р. в порівнянні з 2007 р. майже на 28% за рахунок збільшення матеріальних витрат. При аналізі показника продуктивності праці спостерігається тенденція його зменшення з кожним роком, це є наслідком зміни чисельності працівників В 2009 р. вона зменшилася на 1643,5тис. грн./чол. в порівнянні з 2007 р.

Як загальний висновок можна сказати те, що підприємство являється не конкурентоспроможним так, як виробничий потенціал являється низьким.

Результати роботи діяльності підприємства характеризуються показниками господарської діяльності підприємства, чим вони вищі, тим ефективніше підприємство працює (додаток З).

Таблиця 2.3 Показники економічної ефективності господарської діяльності підприємства

№ з/п

Показники

Од. виміру

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення 2009 р. до 2007 р.,%

1.

Обсяги виробництва продукції

тис. грн.

23964,4

24467,5

33397,9

39,0

2.

Обсяги реалізації продукції

тис. грн.

5161,3

3832,6

3075,8

-40,4

3.

Доход (виручка) від реалізації продукції

тис. грн.

23887,0

23686,0

24075,0

0,8

4.

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

16895,0

16640,0

17027,9

0,8

5.

Чистий прибуток (збиток)

тис. грн.

252,0

43,0

54,0

-78,6

6.

Рівень рентабельності підприємства

%

1,8

збиток

9,2

х

За даними таблиці 2.3 обсяги виробництва продукції зросли в 2009 р., в порівнянні з 2007 р. на 39%, що являється позитивною тенденцією в роботі підприємства.

Обсяги реалізації продукції навпаки ж зменшилися, в 2007 році вони становили 5161,3 тис. грн., а в 2009 році зменшилися до 3075,8 тис. грн., за рахунок того, що кількість товару, що реалізується, зменшилася, а якість продукції підвищилася. Тепер на пошиття одягу відводиться значно більше часу.

Виручка від реалізації продукції збільшилася в 2009 р., тепер вона становить 24075 тис. грн., а в 2007 р. становила 24075 тис. грн., що являється позитивною тенденцією для підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП Молокозавод–Олком
Базою проходження практики є ПП «Молокозавод - Олком» Метою проходження практики є вивчення основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства. Основні завдання ...

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Трудовий потенціал України
В усі часи економісти різних поглядів, шкіл і напрямів визнавали, що праця є одним із найголовніших факторів економічного розвитку. Недвозначно на це натякає християнська заповідь: &quo ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.