Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Бердичівська фабрика одягу»

Собівартість реалізованої продукції у 2009 році збільшилася в порівнянні з 2007 р. на 132,9 грн. за рахунок збільшення виручки від продажу продукції.

Чистий прибуток (збиток) найвищим спостерігався в 2007 р. - 252 тис. грн., а найнижчий в 2008 р. становив всього 43 тис. грн.

Рівень рентабельності підприємства в 2009 р. був найвищий і становив 9,2, а в 2008 році спостерігався збиток, що свідчило про не успішну діяльність підприємства.

Дані для заповнення таблиці взяті з журналу «Основні показники роботи підприємства».

Важливим показником підприємства є показник його фінансової стійкості, оскільки він передбачає, що ресурси вкладені в підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання.

Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості підприємства

№ з/п

Показники

Нормат. значен.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення 2009 р. до 2007 р., %

1.

Коефіцієнт автономії

>0,5

0,49

0,46

0,44

-10,20

2.

Коефіцієнт фінансової залежності

<0,5

2,02

2,20

2,34

15,80

3.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

<0,5

0,51

0,54

0,57

11,76

4.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

<0,1

1,02

1,18

1,21

11,76

5.

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

>0,1

-2,08

-3,25

-3,05

-46,63

6.

Коефіцієнт фінансової стабільності

>1,0

0,98

0,85

0,83

-15,30

За даними таблиці 2.4 жоден з наведених шести показників фінансової стійкості не відповідають нормативному значенню цих показників, отже дане підприємство не є фінансово стійким, це свідчить про те, що ресурси вкладені в підприємницьку діяльність, не скуповуються за рахунок грошових надходжень від господарювання:

1. Коефіцієнт автономії = (ряд 380: ряд 640)

. Коефіцієнт фінансової залежності = (ряд 640) : (ряд 380)

. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу = (ряд 480 + ряд 620) : (ряд 280)

. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу = (ряд 480 + ряд 620) : (ряд 380)

. Коефіцієнт забезпечення власними коштами = (ряд 380 ‒ 080):(ряд 260)

. Коефіцієнт фінансової стабільності = (ряд 380) : (ряд 480 + ряд 620)

Дані використані з форми звітності №1 (Баланс).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ Полтавакондитер
Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Економічна безпека підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі TOB Острійківське)
На сьогоднішній день, в умовах капіталізму, функціонують тисячі підприємств на принципах повної відповідальності за свої дії. Останнім постійно необхідно приймати важливі рішення, які с ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.