Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Бердичівська фабрика одягу»

Щоб визначити чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов’язань необхідно визначити показники ліквідності підприємства. В наведеній нижче таблиці буде висвітлено незадовільний стан ліквідності, що свідчить про недостатність коштів які надходять до підприємства.

Таблиця 2.5 Показники ліквідності підприємства

№ з/п

Показники

Нормативне знач.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення2009 р. до 2007 р.

1.

Загальний коефіцієнт покриття

>1,0

0,57

0,90

1,20

100,00

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0,5

0,40

0,42

0,44

12,80

3.

Коефіцієнт незалежної ліквідності

>0,5

0,27

0,51

0,50

85,20

4.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

>0,2

0,01

0,12

0,11

10,00

5.

Частка оборотних активів в загальній сумі активів

за планом

0,16

0,13

0,15

-6,30

6.

Частка виробничих запасів в оборотних активах

>0,5

0,23

0,22

0,21

-8,70

Проаналізувавши таблицю 2.5, можна зробити наступні висновки:

Загальний коефіцієнт покриття відповідає нормативному лише в 2009 р., де він становить 1,2:

Коефіцієнт покриття = (сума ряд 260 ‒ 270)/( ряд 620)

Коефіцієнт швидкої ліквідності жоден не відповідає нормативному. Це свідчить про те, що незадовільний стан ліквідності підприємства свідчить про той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження:

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (сума ряд 150 ‒ 250)/( ряд 620)

Коефіцієнт незалежної ліквідності відповідав нормативному лише в 2008 р., де він становив 0,51.

Коефіцієнт незалежної ліквідності = (сума ряд 130 ‒ ряд 150 + ряд 230, 240)/(ряд 620)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності найвищий спостерігався в 2008 р. , де він становив 0,12 , а найнижчий згідно нормативного в 2009 р. - 0,11.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = (сума ряд 220 ‒ 240)/ (ряд 620)

Частка оборотних активів в загальній сумі активів найвищий в 2007 р. - 0,16 , а найнижчий в 2008 р. - 0,13.

Частка оборотних активів = (ряд 260)/(ряд 280)

Частка виробничих запасів в оборотних активах не відповідає нормативному значенню протягом років, що підлягали аналізу. Це свідчить про те, що коефіцієнт оборотності оборотних активів є низьким.

Частка виробничих запасів = (сума 100 ‒ 120)/(ряд 260)

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонал ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.