Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Бердичівська фабрика одягу»

Провівши організаційно-економічну характеристику ВАТ «Бердичівська фабрика одежі» можна зробити наступні висновки:

‒ показники майнового стану підприємства не втішні, що свідчить про його збитковість;

‒ показники фінансової стійкості підприємства не відповідають нормативним, що свідчить про шатке становище підприємства, необхідно залучати кошти від кредиторів, щоб покращити його стан, а це не відбувається;

‒ показники використання виробничого потенціалу низькі, тобто не повність використовуються виробничі потужності підприємства, лише показник фондовіддачі є задовільним;

‒ показники ліквідності підприємства відображають незадовільний стан ліквідності, що свідчить про недостатність коштів які надходять до підприємства;

‒ показники економічної ефективності господарської діяльності підприємства відображає ефективність рівня використання окремих видів ресурсів, зокрема позитивна тенденція відображається щодо обсягів виробництва продукції, доходу від реалізації та собівартості реалізованої продукції.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності ВАТ Люботинський хлібозавод
хлібозавод пшеничний номенклатура Навчально-виробнича практика на харчових підприємствах є основоположною в підготовці висококваліфікованих фахівців, адже це одна з найважливіших програм ...

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.