Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Бердичівська фабрика одягу»

За даними таблиці 2.1 розмір власного капіталу у 2009 р. зріс на 17 тис. грн. в порівнянні з 2007 р., це свідчить про успішну діяльність підприємства, яка дозволила збільшити розмір власного капіталу враховуючи те, що залучений капітал у підприємства відсутній.

Щодо середньорічної вартості основних засобів, то вона у 2009 р. в порівнянні з 2007 р. зменшилася на 1306,5 тис. грн.:

тис. грн.

тис. грн.

Це відбувається за рахунок зниження показника фондоозброєності.

Середньорічна вартість оборотних активів в 2009 р. зросла на 1534 тис. грн. в порівнянні з 2007 р. за рахунок збільшення чистого доходу від реалізації продукції. Показник фондоозброєності у 2009 р. збільшився на 6,5 тис. грн./чол. в порівнянні з 2007 роком:

тис. грн./чол.

тис. грн./чол.

Така тенденція відбувається за рахунок вивільнення зайвих працівників на підприємстві, тому цей показник почав збільшуватися. Кредиторська та дебіторська заборгованість була високою у 2007 р., де вона становила 438 тис. грн., а у 2009 році зменшилася до 270 тис. грн. Це свідчить про те, що рівень платоспроможності підприємства помітно підвищився. Конкурентоспроможність на ринку важлива для успішної діяльності підприємства, вона значною мірою залежить від виробничого потенціалу.

Таблиця 2.2 Показники використання виробничого потенціалу

№ з/п

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Відхилення 2009 р. до 2007 р.

1.

Фондовіддача

0,80

0,80

0,90

12,50

2.

Фондомісткість господарської діяльності

1,20

1,30

1,50

-25,00

3.

Матеріаловіддача

2,27

2,32

3,16

39,20

4.

Матеріаломісткість господарської діяльності

0,44

0,43

0,32

-27,27

5.

Продуктивність праці, тис грн./грн.

1733,50

97,00

90,00

-41,36

Проаналізувавши таблицю 2.2 можна спостерігати те, що показник фондовіддачі в 2009 р. зріс лише на 0,1 грн. це відбулося за рахунок збільшення чистого доходу, та його перевищення над вартістю середньорічної вартості основних засобів:

грн.

грн.

З тієї ж причини показник фондомісткості господарської діяльності в 2009 р. зріс на 0,3% в порівнянні з 2007 р.:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Економічний аналіз
В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.