Меню сайту

Макроекономічні умови розвитку споживчого ринку України

Приріст прямих іноземних інвестицій у І півріччі 2012 року склав 1698,6 млн. дол. США, що у 3,5 рази більше приросту за відповідний період минулого року. Прискорено зростали іноземні інвестиції у фінансову діяльність - 34,8% від загального приросту прямих іноземних інвестицій, промисловість - 24,9% (в тому числі обробна промисловість - 21,9%) та в операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам - 16,4 відсотка. Проте значний приток іноземних інвестицій не став вагомим чинником економічного зростання, оскільки переважно ці інвестиції не призводили до збільшення основних фондів та створення нових виробничих потужностей, а були пов’язані із продажем існуючих вітчизняних компаній іноземним власникам. Найбільш характерним це було для банківського сектора України, що пов’язане із зростанням зацікавленості іноземних фінансових інститутів у входження на український фінансовий ринок в умовах стрімкого зростання обсягів кредитування, насамперед споживчого, при відносно високих відсоткових ставках.

У січні-червні 2012 року продовжувало спостерігатись перевищення обсягів імпорту товарів та послуг над експортом (рисунок 2.1.2). За січень-червень 2012 року експорт товарів та послуг порівняно з січнем-червнем 2011 року зріс на 5,1% (товарів - на 2,1%, послуг - на 22,6%), а імпорт - на 22,0% (товарів - на 22,1%, послуг - на 20,8%).

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за І півріччя становило "мінус" 985,1 млн. дол. США (проти позитивного сальдо у 1955,8 млн. дол. США у січні-червні 2011 року). Водночас, слід відмітити поступове скорочення від’ємного сальдо. Якщо у І кварталі 2012 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами складало "мінус" 769,1 млн. дол. США, то у ІІ кварталі воно скоротилось у 3,6 рази до "мінус" 216 млн. дол. США, що переважно пов’язано із зростанням експорту металургійної продукції у травні та червні 2012 року.

У І півріччі 2012 року високі темпи зростання демонстрував експорт товарів харчової промисловості та сільського господарства (на 18,3%), хімічної та нафтохімічної промисловості (на 17,8%), машинобудування (на 16,2%). Водночас, зменшились обсяги експорту мінеральних продуктів (на 24%) та, незважаючи на певне відновлення у травні та червні, - продукції металургійної промисловості (на 0,4%).

Високими темпами продовжував зростати імпорт, у тому числі споживчий імпорт, а також імпорт товарів, які могли б вироблятися вітчизняними підприємствами. Так, зростав імпорт продукції машинобудування (на 37,1%), харчової промисловості та сільського господарства (на 27,6%), металургії та оброблення металу (на 25,4%), хімічної та нафтохімічної промисловості (на 25,1%), мінеральних продуктів (на 12,3%). Зменшились обсяги імпорту продукції легкої промисловості (на 5,5%), втім це було обумовлено не відновленням на українському ринку позицій вітчизняного товаровиробника, а зависокою базою 2011 року. Одночасно тривала тенденція збільшення важливості зовнішньоекономічної діяльності як бази для збирання податків у бюджет. Це вказує на послаблення підприємницької активності всередині країни та посилює залежність бюджету від нестійкої зовнішньоекономічної кон’юнктури.

Певна нормалізація макроекономічної ситуації та збалансування ринків відобразились в уповільненні інфляційних процесів. Так, за січень-липень 2006 року індекс споживчих цін становив 103,8% проти 106,7% за аналогічний період минулого року (рисунок 1.3).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Формування і реалізація державної політики зайнятості в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону
Актуальність теми дослідження. На етапі трансформування економіки України в ринкову проблеми формування ринку праці набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність ...

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод
Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Ан ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.