Меню сайту

Макроекономічні умови розвитку споживчого ринку України

Джерело: За даними Держкомстату України [, ]

В умовах погіршання основних макроекономічних показників необхідність фінансування значних соціальних зобов’язань держави призвела до збільшення рівня перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет - до 33,4% валового внутрішнього продукту, або на 4 відсоткових пункти більше порівняно з попереднім роком.

В той же час загострилися соціально-економічні проблеми, пов’язані із зростанням цін на паливо-енергетичні ресурси, які для потреб України імпортуються з-за меж країни. Це в свою чергу вплинуло на зростання цін на товари і тарифів на послуги, що виробляються в Україні, призвело до зменшення їх конкурентоздатності, звуження зовнішніх ринків збуту продукції, посилення інфляційних процесів в економіці.

Протягом 1-ого півріччя 2012 року, незважаючи на низку негативних внутрішніх та зовнішніх факторів, українська економіка зберегла позитивну динаміку, продемонструвала запас міцності, який є наслідком адаптації суб’єктів господарювання до ринкових засад ведення бізнесу. Однак темпи зростання економіки суттєво уповільнилися. За оперативними даними Держкомстату, зростання реального ВВП за січень-липень 2012 р. становило 5,5 відсотка (до січня-липня 2011 р.), обсягів виробництва промислової продукції - 4,8 відсотка.

Уповільнення темпів реального зростання валового внутрішнього продукту стало результатом переходу до моделі економічного розвитку, орієнтованої на стимулювання прискореного зростання доходів населення та споживчого попиту. Так, мінімальна заробітна плата в середньорічному вимірі збільшилась на 39,2 % (до 300,3 грн.), що значно перевищило її зростання за 2010 рік (15,4 %). На кінець 2011 року обсяг мінімальної заробітної плати склав 332 гривень. Відповідно, прискореними темпами зросла середньорічна заробітна плата в цілому по економіці - на 36,7 % (до 806,2 гривень). Обсяг соціальних трансфертів населенню було збільшено у 2,2 рази, мінімальна пенсія досягла прожиткового мінімуму (332 грн.), а її середній рівень було збільшено на 28,3% до 404 гривень за рік. В цілому реальне зростання доходів населення у 2011 році склало 18,9 відсотка.

При цьому внутрішній споживчий попит зростав швидше, ніж здатність українського товаровиробника його забезпечити, що призвело до збільшення імпорту товарів (21,8% за рік). Додатковими факторами, що стимулювали збільшення імпорту, стало істотне зниження митних тарифів на широкий перелік товарів, а також ревальвація національної валюти відносно долара США (у квітні 2011 року на 4,8 % у порівняні з початком року до 5,05 грн. за дол. США). Слід відмітити, що випереджальними темпами зростав споживчий імпорт, який, крім відкриття кордонів, підтримувався зростанням купівельної спроможності громадян та розширенням споживчого кредитування. Обсяг кредитів, наданих фізичним особам у 2011 році збільшився у 2,3 рази.

При цьому темпи зростання експорту товарів у 2011 році суттєво уповільнились - до 4,8% проти 40,8% у 2010 році, що було зумовлено погіршенням зовнішньоекономічної кон’юнктури, особливо на ринках продукції металургії, а також погіршанням стану зовнішньоекономічних стосунків з країнами - основними торгівельними партнерами України, особливо Російською Федерацією, на фоні проведення внутрішньої економічної політики, яка не стимулювала збільшення експорту (ліквідація СЕЗ та ТПР, укріплення курсу гривні, різке зростання транспортних витрат та заробітної плати).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

Аналіз фінансового стану та облік фінансових результатів (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю Родіна-Агро Жовтневого району)
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується економічними суперечностями, зумовленими особливістю ринкової трансформації в умовах глобалізаціїних процесів. О ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.