Меню сайту

Макроекономічні умови розвитку споживчого ринку України

Сучасний етап розбудови економіки України характеризується достатньо високими темпами зростання внутрішнього валового продукту, певним підвищенням ефективності відтворювальних процесів, покращенням структури господарського комплексу, зростанням номінальної і реальної заробітної плати працюючих, активізацією інвестицій в основний капітал, підвищенням зацікавленості сфери виробництва і сфери товарного обігу в наданні населенню товарів і послуг у відповідності з його грошовими доходами.

Проте соціально-економічний розвиток держави протягом останніх років не був стабільним, що пояснюється як зміною зовнішньоекономічної кон’юнктури, так і внутрішніми чинниками, зокрема посиленням втручання держави у розподіл фінансових ресурсів, непослідовністю державної економічної політики, відсутністю прогресу у проведенні структурних реформ, політичною нестабільністю.

У загальному вигляді динаміку основних макроекономічних індикаторів, які обумовлюють розвиток споживчого ринку України, наведено у таблиці 1.1. Протягом 2007-2011 років економіка України демонструвала стабільне зростання - реальний ВВП збільшився майже у 1,5 рази, що дозволило компенсувати третину втрати економічного потенціалу країни за період кризи та дещо перевищити рівень 2005 року.

Після прискореного економічного зростання у 2011 році (12,1%) темпи реального зростання валового внутрішнього продукту у 2012 році суттєво уповільнились - до 2,6%, що значно менше, ніж було враховано при плануванні бюджету на 2012 рік (прогноз становив 8,2%). Обсяг номінального валового внутрішнього продукту за підсумками 2012 року дорівнював 424,7 млрд. грн., що на 3% менше за врахований в бюджетному плані показник (436 млрд. грн.).

Таблиця 1.1

Динаміка макроекономічних індикаторів за 2007-2012 роки %

Показники

Роки

січень-

липень 2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Темпи приросту реального ВВП

5,9

9,2

5,2

9,6

12,1

2,6

5,5

Реальний приріст промислового виробництва

13,2

14,2

7,0

15,8

12,5

3,1

4,8

Реальний приріст продукції сільського господарства

9,8

10,2

1,2

-11,0

19,9

0,0

-1,9

Інвестиції в основний капітал, у відсотках до відповідного періоду попереднього року

14,4

20,8

8,9

31,3

28,0

1,9

12,2

Зміна реальних наявних доходів (кумулятивно, до відповідного періоду попереднього року)

4,1

10,0

18,0

9,1

19,6

18,9

20,0

Реальний приріст обсягів експорту товарів та послуг (торг. баланс)

18,8

9,7

11,1

24,1

39,0

6,4

5,1

Баланс Зведеного бюджету (% до ВВП)

0,6

-0,3

0,7

-0,2

-3,2

-1,8

-0,4

Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року

125,8

106,1

99,4

108,2

112,3

110,3

103,8

Рівень безробіття (економічно активного населення у віці 15-70 років, за методологією МОП)

11,6

10,9

9,6

9,13

8,6

7,2

7,9

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України
Україна має значний промисловий потенціал. Сучасна економіка України характеризується нецілісністю внаслідок переходу від однієї економічної системи із властивими їй економічними формам ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.