Меню сайту

Макроекономічні умови розвитку споживчого ринку України

В результаті за підсумками року було отримано негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами - 1,1 млрд. дол. США проти позитивного сальдо у 3,7 млрд. дол. США у 2010 році. Коефіцієнт покриття імпорту товарів експортом у 2011 році становив "мінус" 3,1% проти 12,6% у 2010 році. Саме різке погіршання стану зовнішньої торгівлі, а також уповільнення інвестиційної активності зумовили скорочення темпів економічного розвитку у 2011 році.

Відсутність необхідних інвестицій у модернізацію виробництва та створення нових, конкурентоспроможних виробничих потужностей стала головним чинником неспроможності вітчизняного виробника задовольнити споживчий попит, який швидко зростав. В свою чергу, уповільнення інвестиційної активності підприємств було зумовлено загальним погіршанням інвестиційного клімату внаслідок політичної нестабільності, призупинення структурних реформ, скасування СЕЗ та ТПР, проведення політики реприватизації, а також скороченням державних інвестицій. Так, у 2011 році темпи зростання обсягів інвестицій в основний капітал складали лише 101,9 % проти 128,0 % у 2010 році. Частка інвестицій в основний капітал за рахунок коштів зведеного бюджету скоротилась з 15,2% у 2010 році до 9,7% у 2011 році.

Динаміка цін у 2011 році також характеризувала нестабільність економічного розвитку. Так, дисбаланси попиту та пропозиції на ринку спожиткових товарів зумовили прискорене зростання споживчих цін на початку року. При цьому антиінфляційна політика була спрямована на насичення внутрішнього ринку товарами переважно через стимулювання не внутрішнього виробництва, а імпорту (зменшення митних тарифів, укріплення курсу гривні). Як результат, фактичний рівень зростання споживчих цін у 2011 році перевищив прогнозний рівень, врахований при розрахунку бюджетних показників, проте не на багато (10,3% у вимірі грудень до грудня проти прогнозу у 9,8%).

Ціни виробників промислової продукції за 2011 рік зросли на 9,5% у вимірі грудень до грудня попереднього року, що було дещо нижче ніж передбачалось прогнозом (12,9%). В умовах збільшення частки ресурсів, що вилучається до бюджету, укріплення курсу гривні, погіршання зовнішньоторговельної кон’юнктури та зростання внутрішніх витрат на виробництво, помірне зростання цін виробників формувало передумови для скорочення прибутковості діяльності підприємств, що проявилось вже у 2012 році, тоді як у 2011 році фінансові результати діяльності підприємств в цілому продовжували покращуватись (до 64,4 млрд. грн. проти 44,6 млрд. грн. у 2010 році). При цьому спостерігалось як зростання прибутків прибуткових підприємств (на 15,5 млрд. грн., або 21,0%), так і зменшення збитків збиткових підприємств (на 4,3 млрд. грн., або 14,8%).

Незважаючи на складну економічну кон’юнктуру та негативні зовнішні чинники (несприятлива кон’юнктура на ринках продукції вітчизняних експортерів та збільшення цін на енергоносії) у 2012 році вдалось досягти стабілізації макроекономічної ситуації та відновити позитивні тенденції економічного розвитку.

Темпи зростання реального валового внутрішнього продукту з початку року поступово прискорювались, і за сім місяців 2012 року, за оперативними даними, становили 5,5% (рисунок 1.1). Номінальний обсяг валового внутрішнього продукту за цей період становив 253,7 млрд. гривень.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між ре ...

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Форми і системи оплати праці на підприємстві
Темою курсової роботи є заробітна плата: її сутність, форми і методи оплати праці на підприємстві. Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що сучасна економічна ситуація в Ук ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.