Меню сайту

Макроекономічні умови розвитку споживчого ринку України

Причому основним фактором зростання споживчих цін було підвищення тарифів на послуги (на 16,8%), тоді як ціни на продовольчі та непродовольчі товари в цілому стабілізувались.

Зростання індексу споживчих цін стримувала динаміка зміни цін по продовольчій групі товарів, де в останні місяці спостерігалась дефляція. Зменшення цін зафіксовано по продукції тваринництва, зокрема ціни на м’ясо і птицю скоротились на 6,3%, молочну продукцію - на 7,9%. Проте викликано це було не суттєвим збільшенням виробництва вказаних товарів, а деякими структурними зменшеннями попиту на них, зокрема, через обмеження на ввезення м’ясо-молочної продукції з України, встановлені Російською Федерацією. В цілому з початку року індекс споживчих цін на продовольчу групу товарів зріс незначно - на 0,8%, що було зумовлено зростанням цін на цукор (на 26,8%) та крупи і бобові (на 13,5%).

Непродовольчі товари за сім місяців 2012 року подорожчали на 1,3%, переважно через продовження зростання цін на паливо-мастильні матеріали (на 10,3%) внаслідок тривалої тенденції збільшення світових цін на нафту.

Значне зростання цін (тарифів) на послуги було переважно викликано зростанням цін на житлово-комунальні послуги (на 31,0%) внаслідок подорожчання газу та вартості послуг залізничного транспорту (на 41,9%).

З початку року темпи зростання цін виробників промислової продукції становили 106,3% проти 106,6% за аналогічний період минулого року. Основними факторами, що вплинули на зростання індексу цін виробників, було підвищення світових цін на енергоносії, металопродукцію, зростання внутрішнього попиту та собівартості виробництва.

Найбільше зростання цін виробників промислової продукції було зафіксоване у добувній промисловості - на 9,2%, у тому числі з видобування енергетичних матеріалів - на 12,1% та неенергетичних матеріалів - на 5,1 відсотка. Ціни на продукцію обробної промисловості зросли за 7 місяців на 6,1 відсотка. В обробній промисловості найбільше зросли ціни у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (на 18,3%), виробництві коксу та продуктів нафтопереробки (на 9,5%), металургійній промисловості (на 8,8%).

У виробництві і розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли з початку року на 5,6 відсотка.

Негативною тенденцією поточного року є погіршання фінансового стану вітчизняних підприємств. За січень-червень 2012 року фінансовий результат суб’єктів господарювання зменшився на 21,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 24,6 млрд. гривень. Зменшення фінансового результату спричинено як значним зростанням збитків збиткових підприємств (у 1,4 рази), обсяг яких становив 13,1 млрд. грн., так і зменшенням прибутків прибуткових підприємств - на 7,1% - до 37,7 млрд. гривень. Зменшення прибутків підприємств було зафіксоване в торгівлі - на 23,2%, промисловості - на 14,2% (зокрема в хімічній та нафтохімічній промисловості на 36,9%, металургії та обробленні металу на 21,5%, машинобудуванні на 9,8%) та інших галузях економіки. Це було зумовлено одночасним погіршенням зовнішньої кон’юнктури та зростанням витрат на виробництво - цін на газ, сировину, підвищення заробітної плати, за відсутності значних капіталовкладень у оновлення та модернізацію виробництва.

Доходи населення та заробітна плата у 2012 році продовжували зростати високими темпами. За січень-червень 2012 року проти відповідного періоду минулого року номінальні доходи населення зросли на 30,8 відсотка. Наявні номінальні доходи населення (які можуть бути використані населенням на придбання споживчих товарів та послуг) збільшились на 30,1 відсотка. Реальні наявні доходи населення зросли на 20,0% (у січні-червні 2011 року - на 26,8%). Витрати населення у січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 31,8% (у січні-червні 2011 року - на 34,0%).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подібні статті по економіці

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

Фірма в умовах монополістичної конкуренції
Термін «фірма» досить часто повторюється і в економічній літературі, і в побуті. Між тим у зако­нодавстві України такої категорії немає взагалі. Замість неї використовується поняття «підприє ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.