Меню сайту

Макроекономічні умови розвитку споживчого ринку України

Хоча частково прискорення темпів зростання валового внутрішнього продукту пояснювалось низькою базою минулого року та зростанням валової доданої вартості у торгівлі та на транспорті, пов’язаним із збільшенням обсягів імпорту, що не є стабільними факторами економічного розвитку, пожвавлення також було зафіксоване і в базових галузях економіки - у промисловості, насамперед обробній, та в будівництві. Так, збільшення валової доданої вартості в оптовій та роздрібній торгівлі становило 11%, на транспорті - 9,1%, у будівництві - 7,1%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 6,8%, добувній промисловості - 5,8%, обробній промисловості - 4,6 відсотка.

Обсяги промислового виробництва за січень-липень 2012 року збільшились порівняно з відповідним періодом попереднього року на 4,8 відсотка. Позитивну динаміку промисловості у січні-липні у найбільшій мірі визначило зростання обсягів у машинобудування - на 13,1% (в тому числі виробництво транспортного устаткування на 21,5% та електричного і електронного устаткування на 11,7%), харчовій промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (на 8,0%) та металургії - на 6,8 відсотка. При цьому зростання виробництва в металургії пояснюється початком відновлення сприятливої кон’юнктури на світових ринках продукції галузі наприкінці ІІ кварталу, а також низькою порівняльною базою 2011 року. Негативно продовжували впливати на загальну динаміку обсягів виробництва в промисловості скорочення випуску продукції в нафтопереробній промисловості та виробництві коксу (-13,9%), що є наслідком політики, яка стимулювала імпорт продуктів нафтопереробки замість імпорту та переробки сирої нафти, а також триваючої реконструкції вітчизняних нафтопереробних заводів, та в легкій промисловості (-2,8%), що пояснюється потужною експансією споживчого імпорту в Україну.

Порівняно з попереднім роком у поточному році спостерігається певне пожвавлення інвестиційних процесів. Інвестиції в основний капітал у I півріччі 2012 року зросли на 12,2% проти відповідного періоду попереднього року. Найбільший приріст спостерігався в таких видах економічної діяльності, як виробництво гумових та пластмасових виробів (у 2,6 рази), неметалевих мінеральних виробів (у 2,1 рази), целюлозно-паперова промисловість (у 2,0 рази), сільське господарство, мисливство та лісове господарство (у 1,7 рази), виробництво деревини та виробів з них (у 1,6 рази), машинобудування (у 1,5 рази), операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (на 23,5%).

Відбулися суттєві зміни у структурі інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування у порівняні з І півріччям минулого року: значно зросли частки інвестицій, освоєних за рахунок банків та інших позик (на 6,2 відсоткових пункти), коштів зведеного бюджету (на 1,8 відсоткових пункти). Водночас частки інвестицій в основний капітал, освоєних за рахунок власних коштів підприємств і організацій та іноземних інвесторів, зменшились на 5,4 та 3,4 відсоткових пункти відповідно.

споживчий ринок україна товар

Збільшення частки інвестицій в основний капітал за рахунок коштів зведеного бюджету лише частково виправило ситуацію 2005 року, коли спостерігалось суттєве скорочення державних інвестицій. Загалом обсяг інвестицій в економіку України залишається вкрай недостатнім, а високі темпи їх зростання у поточному році є наслідком низької бази попереднього року.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Заходи по удосконаленню організації підготовки виробництва на підприємстві
Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства. Підприємство приводить у рух усі виробничі фактори - капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, його н ...

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.