Меню сайту

Діяльність Харківського обласного центру зайнятості

Харківський обласний центр зайнятості є місцевим органом державної виконавчої влади та місцевим органом державної служби зайнятості та підпорядковується місцевим органам державної виконавчої влади.

Центр забезпечує реалізацію питань, пов’язаних з регулюванням зайнятості населення, професійною орієнтацією, професійним навчанням, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих громадян на підвідомчій території.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства праці та соціальної політики України, наказами і розпорядженнями Державного та обласного центрів зайнятості, рішеннями голови місцевої державної адміністрації та місцевої виконавчої ради, прийнятими у межах їх повноважень, положенням про державну службу [29].

Діяльність центру фінансується за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості. Центр є юридичною особою, має штамп і печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Крім того, центр зайнятості:

- аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує населення й державні органи управління про стан ринку праці;

консультує громадян, власників підприємств, установ і організацій або уповноважені ними органи, які звертаються до служби зайнятості, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги, що ставляться до професії, та з інших питань, що є корисними для сприяння зайнятості населення;

веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування;

здійснює у порядку, встановленому законодавством, збір та опрацювання адміністративних даних, які відображають стан ринку праці та становище в сфері зайнятості населення;

подає допомогу громадянам у підборі підходящої роботи і власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам у підборі необхідних працівників;

організує при потребі професійну підготовку і перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, що ведуть підготовку та перепідготовку працівників, сприяє підприємствам у розвиткові та визначенні змісту курсів навчання й перенавчання;

надає послуги по працевлаштуванню та професійній орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи (у зв'язку з пошуками високооплачуваної роботи, зміною умов і режиму праці тощо), вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню;

реєструє безробітних і подає їм у межах своєї компетенції допомогу, в т. ч. і грошову;

бере участь у підготовці перспективних і поточних державної і територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття [37].

Права центру:

1. Розпоряджатися в установленому порядку коштами державного фонду сприяння зайнятості населення за напрямами, визначеними територіальними програмами зайнятості населення та кошторисами, затвердженими обласним центром зайнятості і місцевими органами державної виконавчої влади;

2. Отримувати від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та господарювання, дані про наявність вільних робочих місць та вакантних посад, характер і умови праці на них, інформацію про передбачувані структурні зміни і інші заходи, які можуть призвести до вивільнення працівників, а також дані про всіх вивільнюваних, прийнятих і звільнених працівників;

3. Одержувати в установленому порядку від підрозділів місцевих органів державної виконавчої влади інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Економічний аналіз
В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.