Меню сайту

Методика аналізу економічного потенціалу підприємства та шляхи його оптимізації на основі застосування сучасних інформаційних техологій

Визначення економічного потенціалу підприємства в умовах прискорення процесів обробки інформації та автоматизації її збору і обробки прибирає особливої актуальності, оскільки до цього часу на заваді широкого застосування даного показника стояла недостатня обґрунтованість та складність його розрахунку. Визначення економічного потенціалу надає можливість значно підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень з розвитку та поточної діяльності підприємства, а також врахувати фактори, які впливають на ціну купівлі-продажу об’єкта , але на цей час враховується лише на рівні суб’єктивної оцінки досвідчених експертів. Економічний потенціал підприємства - це властивість носія забезпечити

отримання максимального рівня стабільного прибутку у прогнозному періоді (рік, середній за галуззю строк окупності, середній строк корисного використання, т. і.) за умов найбільш повного використання його існуючого виробничого потенціалу та реалізації потенціалу розвитку, або отримання максимальної ціни продажу з врахуванням вказаних умов.

За таким підходом слід виділити економічний потенціал підприємства в експлуатації, та економічний потенціал підприємства в ціні його продажу. При чому, ціна продажу, за існуючою практикою оціночної діяльності за доходним підходом до оцінки, враховує результати експлуатації об’єкту за попередні роки, але не розглядає вплив внутрішніх та зовнішніх факторів у поточному та прогнозному періоді.

Алгоритм визначення розміру економічного потенціалу підприємства повинен базуватися на порівняльному аналізі фактичного прибутку у базовому та поточному періоді з врахуванням змін факторів які впливали на результати діяльності підприємства у базовому і звітному періоді при визначенні очікуваного результату у прогнозному періоді під впливом нової системи факторів, існування якої також можна лише прогнозувати.

За обґрунтованою у цій роботі концепцією неможливо оцінювати економічний потенціал в натуральних одиницях виміру, оскільки він є грошовим еквівалентом очікуваного у майбутньому результату розвитку та використання виробничого потенціалу в умовах прогнозованих обмежень зовнішнього середовища, у вигляді прибутку. Розглядати потенціал підприємства лише як його внутрішню властивість можна лише з метою аналізу, оскільки підприємство є невід’ємною частиною території на якій воно розташовано. Для потреб внутрішнього регулювання процесів виробництва можна розглядати потенціал об’єкта окремо від навколишнього середовища, але не можна це середовище визначати лише як сукупність обмежуючих факторів, оскільки підприємство, за рахунок ефекту синергії з потенціалами інших елементів території, отримує додаткові властивості і збільшення економічного потенціалу у вартісному виразі.

Докорінна відмінність підприємства від інших елементів території є у тому, що воно - штучне утворення на відміну від природних ресурсів, з переробки яких власне і починається підприємство.

Створення юридичної особи або оформлення підприємницької діяльності без створення юридичної особи у видобутку природних ресурсів вже означатиме перехід до формування якісно іншого носія (підприємства), потенціал якого залежатиме не тільки від природних властивостей об’єкта, але й від економічної системи, елементом якої є підприємство.

. Реформування здійснює власник або представник інтересів власників (у тому числі держави), як суб’єкт господарської діяльності, за загальною стратегією власників, тоді як формування починає здійснюватися, коли носій ще не є суб’єктом господарської діяльності, на його базі не створено юридичної особи, відносно нього не складено установчих документів і лише отримані необхідні дані для визначатися основних напрямків майбутньої діяльності з використанням визначеного потенціалу.

. Вибір напрямку формування нового носія обмежується наявністю суспільної потреби у даному виді ресурсу, можливістю формування необхідних для розвідки та досліджень фінансових ресурсів, відносною ефективністю окремих видів діяльності та можливістю розміщення нового об’єкту у потрібному місці. Реформування відбувається в умовах вже існуючої виробничої площі, сформованого на основі певної технології парку виробничого обладнання, який може забезпечити обмежену кількість видів діяльності (видобутку, збагачення, утилізація, тощо), існуючого колективу робітників, спеціалістів та керівництва, зміна якого за новим напрямком діяльності потребує врахування соціального аспекту. Слід додати, що навіть коли будується новий об’єкт, але у складі вже існуючого виробництва, підприємства, об’єднання, бізнесу, обмеження, хоч і не такі жорсткі все ж існують, оскільки новий об’єкт вже прив’язаний до існуючого виробничими зв’язками, системою управління, характером діяльності, структурою власності.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.