Меню сайту

Якісні показники використання рухомого складу

Використання вагонів

Важливим якісним показником роботи є обіг вагону. В цілому по станціях УДЦТС "Ліски" - це час, який витрачають в середньому на кожний вагон експлуатаційного парку на виконання всього циклу операцій, пов’язаних з перевезеннями, тобто час (в добі та годинах) від початку одного навантаження до початку наступного. Завдання по середньодобовій продуктивності вантажного вагона за 2010 рік виконано на 116,8 % при плані 5997 км нетто, виконання 7077 км, в порівнянні з минулим збільшено на 10,8%, з аналогічним періодом 2008 р. - 127 %.

Таблиця 2.3 Аналіз якісних показників використання вагонів

Найменування показника

Звіт 2008р

Звіт 2009р

План 2010р

Факт 2010р

+ - до плану

+ - до 2009р

+ - до 2008р

Середньодобова продуктивність вантажного вагону, ткм. нетто

4996

6322

5997

7007

+1010

+685

+2011

Динамічне навантаження на навантажений вагон, тонн

58,77

58,6

59,1

58,7

-0,4

+0,1

-0,07

Час знаходж. вагона в русі за добу, рік

3,1

3,87

3,73

4,24

+0,51

+0,37

+1,14

Технічна швидкість, км/рік

46,3

46,3

46,5

46,6

+0,1

+0,3

+0,3

Середньодобовий пробіг вагона, км

143,4

179,2

173,4

197,4

+24,0

+18,2

+54

Відношення порожнього пробігу до навантаженого

0,685

0,66

0,687

0,655

-0,032

-0,005

-0,03

Фінансові показники комерційного відділу

За звітний період ДП "УДЦТС "Ліски" отримало 178884 тис. грн. доходів від реалізації послуг, сума яких збільшилась проти плану на 35183 тис. грн. (на 24,5 %) та проти минулого року на 49437 тис. грн. (на 38,2 %). З них:

доходи від перевезень становлять 77270 тис. грн. Відносно плану доходи збільшились на 16263 тис. грн. (на 26,7 %) та відносно минулого року на 26089 тис. грн. (на 51,0 %);

доходи підсобно - допоміжної діяльності становлять 101614 тис. грн., що більше відносно плану на 18920 тис. грн. або на 22,9 % та відносно минулого року на 23348 тис. грн. або на 29,8 % за рахунок збільшення доходів від всіх видів діяльності, зокрема:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.