Меню сайту

Якісні показники використання рухомого складу

· від господарства вантажної та комерційної роботи отримано доходів 26154 тис. грн., що більше на 26,3 % до плану та на 49,1 % до минулого року;

· від реалізації транспортно-експедиторських послуг отримано доходів 43779 тис. грн., що більше на 12,3 % до плану та на 3,4 % до минулого року;

· від інших видів діяльності отримано доходів 31681 тис. грн., що більше на 37,6 % до плану та на 72,3 % до звіту минулого року.

Доходи іншої операційної діяльності збільшились відносно плану на 16724 тис. грн. або в 2 рази та до звіту минулого року на 16716 тис. грн. або в 2 рази. Збільшення відбулося за рахунок збільшення доходів від:

реалізації іноземної валюти відносно плану на 14017 тис. грн. (в 2,1 рази) та відносно минулого року на 14025 тис. грн. (в 2,1 рази);

- операційної курсової різниці до плану на 1396 тис. грн. (в 2,6 разів) та до звіту минулого року на 1392 тис. грн. (в 2,5 ризи);

реалізації оборотних активів до плану на 639 тис. грн. (на 79,4 %) та до звіту минулого року на 735 тис. грн. (в 2 ризи);

списання кредиторської заборгованості до плану на 132 тис. грн. (в 4,3 рази) та до звіту минулого року на 133 тис. грн. (в 4,4 ризи);

операційної оренди активів до плану на 122 тис. грн. (на 8,3 %) та до звіту минулого року на 123 тис. грн. (на 8,3 %);

інших доходів операційної діяльності.

Інші доходи становлять 5199 тис. грн., що більше плану на 2242 тис. грн. або на 75,8 % за рахунок збільшення суми списання необоротних активів на 1845 тис. грн. (в 2,8 рази), збільшення доходів від безоплатно одержаних активів на 215 тис. грн. (на 11,2 %) та інших доходів на 182 тис. грн.

В порівнянні з минулим роком інші доходи збільшились на 3091 тис. грн. або в 2,5 рази за рахунок збільшення суми списання необоротних активів на 2695 тис. грн., збільшення доходів від безоплатно одержаних активів на 214 тис. грн. (на 11,1 %) та інших доходів на 182 тис. грн.

Таблиця 2.4 Виконання плану доходів від вантажних перевезень

Найменування показника

Звіт 2008р.

Звіт 2009р.

Звіт 2010р.

% до 2009р.

% до 2008р.

Виручка від вантажних перевезень, тис. грн.

186649

219853

301600

137

162

Нараховано платежів від вантажних перевезень, тис. грн.

183338

220754

301704

136,7

164,5

Тариф, тис. грн.

138714

158028

205907

129,7

147,6

Нетарифні надходження від вантажних перевезень, в т. ч.:

44624

62726

101500,5

162

227

Договірні тарифи, тис. грн.

1988

2109

5759,6

273

290

Додаткові збори, крім вільного тарифу, тис. грн.

33255

49137

71125,2

145

214

Доходи станцій, тис. грн.

4883

5579

11246,5

202

230

Штрафи, тис. грн.

254

453

759,7

168

299

Доходи від експортно-імпортних операцій, тис. грн.

4244

5449

6902

127

163

Кількість вантажних операцій (навантаження + вивантаження), ваг

273660

331782

376741

114

138

Дохід на 1 вантажну операцію, грн.

163,0

189,0

269,5

143

165

Дохід на 1 грн. нарахованого тарифу

32,2

39,7

49,3

124

153

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

0

0

0

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Боргова безпека методологія оцінки та механізми забезпечення
Боргова безпека підприємства є однією з найважливіших складових фінансової безпеки, проблема якої стала найбільш актуальною в період світової фінансової кризи 2008-2010 рр. За цих обста ...

Ефективність технічного переозброєння підприємств та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюют ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.