Меню сайту

Касовий консолідований кошторис

Планування касового консолідованого кошторису проводиться з метою забезпечити достатню касову готівку на будь-який момент (ліквідність) відповідає рівню операцій за різними кошторисами. З огляду на те, що планування готівкових коштів схильне до невизначеності, необхідно передбачати суми, що перевищують мінімальний обсяг коштів, допускаючи деякі межі похибки планування. Касовий кошторис допомагає фірмі уникнути появи нестачі готівкових коштів і надмірного надлишку, що перевищує її потреби.

Касовий консолідований кошторис має розроблятися помісячно, а то й потижнево. Для нашого прикладу (для спрощення) наведена поквартальна кошторис.

консолідований кошторис прибуток

Таблиця 22 - Касовий консолідований кошторис

Показники

Місяці, квартали.

всього

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Початкове сальдо

8500

28500

73500

105496

8500

2. Надходження від дебіторів.

250000

300000

280000

246250

1076250

258500

328500

353500

351746

3. Платежі:

- На матеріали

100000

120000

110000

136996

466996

- Зарплата

100000

110000

120000

161547

491547

- Інші витрати

30000

25000

18004

3409

76413

230000

255000

248004

301952

1034956

4. Кінцеве сальдо

28500

73500

105496

49794

49794

Подібні статті по економіці

Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Витрати підприємства
Виробнича практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності з ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.