Меню сайту

Кошторис виробничих підрозділів

Для контролю за рівнем витрат кошторис з праці основних виробничих робітників, кошторис використання матеріалів (обладнання) і кошторис загальнофірмових витрат об'єднуються в кошториси цехів (підрозділів). Ці кошториси повинні бути розбиті на місячні кошториси. Фактичні щомісячні витрати порівнюються з плановими за кожною статтею витрат. До такого порівнянні вдаються для того, щоб судити про ефективність діяльності керівництва підрозділів по контролю витрат, за які вони відповідальні, але саме головне, встановити причини позитивних і негативних відхилень.

Таблиця 19 - Річний виробничий кошторис

Показники

Цех 1.

Цех 2.

статті

кошторис

статті

кошторис

1. Праця основних виробничих робітників

408525

74700

2. Основні матеріали:

458805

86652

матеріал X

207405

26892

матеріал Y

251400

59760

3. Контрольовані накладні витрати

122557,5

17430

- Допоміжні матеріали

40852,5

4980

- Праця допоміжних робітників

40852,5

7470

- Енергія (змінна частина)

20426,25

2490

- Ремонт обладнання (зм. частина)

20426,25

2490

4. Всього змінні витрати

989887,5

178782

5.Неконтрольовані накладні витрати

71400

31299

- Амортизація

25000

20000

- Контроль

25000

10000

- Енергія

10000

500

- Ремонт і техобслуговування (пост. частина)

11400

799

6. Збут і адміністрація

55824

13176

7. Сукупні витрати

1117111,5

223257,0

8. Маржинальна собівартість

94,50

107,70

9. Загальнофірмова собівартість

106,65

134,49

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Визначення економічної ефективності використання нового екскаватора
Науково-технічний прогрес (НТП) - це процес розвитку і удосконалення засобів і предметів праці, технологій і форм організації виробництва на основі досягнень науки і техніки. Здійснен ...

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.