Меню сайту

Кошторис загальнофірмових накладних витрат

За складання кошторису загальнофірмових накладних витрат відповідає відповідна загальнофірмова економічна служба (відділ праці, плановий відділ). Спільно з виробничими підрозділами. Загальна сума накладних витрат у кошторисі буде залежати від динаміки витрат по окремих статтях у ставленні до прогнозованого рівня виробництва. Накладні витрати необхідно аналізувати з тим, щоб з'ясувати, керовані вони чи ні, і встановити контроль. Кошторисні (планові) витрати за статтями змінних накладних витрат визначаються шляхом множення планового праці основних виробничих робітників по кожному цеху на планову погодинну ставку розподілу змінних накладних витрат. У припущенні, що всі змінні накладні витрати відносяться по відношенню до праці основних виробничих робітників (до виробничої площі до об'єму маш. - годин, до кількості продукції тощо). Кошторис наведено в таблиці 17.

Таблиця 17 - Річний кошторис витрат загальнофірмових

Показники

Ставка розподілу накладних витрат на 1 годину роботи основних виробничих робітників, грн.

Накладні витрати, грн.

всього

Цех 1.

Цех 2.

Цех 1.

Цех 2.

1. Контрольовані (змінні) накладні витрати:

122557,5

17430

139987,5

а) Допоміжні матеріали

0,3

0,2

40852,5

4980

б) праця допом. робітників.

0,3

0,3

40852,5

7470

в) енергія (змінна частина)

0,15

0,1

20426,25

2490

г) ремонт і техобслуговування (змінна частина)

0,15

0,1

20426,25

2490

2. Неконтрольовані (постійні) накладні витрати:

71400

31299

102699

а) амортизація

25000

20000

б) контроль

25000

10000

в) енергія (постійна частина)

10000

500

г) ремонт і техобслуговування (постійна частина)

11400

799

3. Сукупні накладні витрати

193957,5

48729

242686,5

4. Ставка накладних витрат

1,42

1,96

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Аналіз використання робочої сили та робочого часу на сільськогосподарському виробництві та розробка заходів щодо підвищення ефективності
Трудові ресурси - сукупність здатних до праці людей, становлять основний елемент продуктивних сил суспільства, характеризуються потенційною масою живої праці, що в даний період є в наяв ...

Аналіз та оцінка оборотних активів та їх використання на ПАТ Завод Фіолент
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах ринкових відносин в Україні необхідно приділяти увагу організації управління оборотним капіталом промислових підприємств. Фінансова ді ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.