Меню сайту

Кошторис витрат на придбання основних матеріалів

За складання кошторису витрат на придбання основних і допоміжних матеріалів відповідає служба постачання,так як вона саме несе відповідальність за придбання запланованої кількості сировини для забезпечення потреб виробництва з урахуванням запланованих цін і запланованого рівня запасів. Річний кошторис витрат на придбання основних матеріалів наведено в таблиці 15.

Таблиця 15 - Річний кошторис витрат на придбання основних матеріалів

Показники

Матеріал

Всього

X

Y

1. Кількість, необхідна для задоволення потреб виробництва за річним кошторисом використання матеріалів, од.

130165

77790

2. Планований запас на кінець періоду, од.

10300

1770

3. Мінус планований запас на початок періоду, од.

8500

8000

4. Всього придбати, од.

131965

71560

5. Планована ціна придбання одиниці, грн.

1,8

4

6.Підсумок витрат на закупівлю, грн.

237537

286240

523777

Для детального планування та управління, річну кошторис витрат на придбання матеріалів необхідно проаналізувати помісячно і поквартально, окремо по цехах і в цілому.

Подібні статті по економіці

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.