Меню сайту

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

Слово "реструктуризація" (restructuring) було введено у професійне вживання Джеком Велчем із General Electric на початку 80-х років минулого століття і з того часу його трактування набувало різного значення і кожний вкладав у нього різний зміст.

Так серед варіантів трактування реструктуризації можна виділити такі:

комплексні зміни із антикризовими заходами;

кардинальні зміни організаційно-правової структури суб'єкта господарювання;

комплекс заходів, пов'язаних із перетворенням усіх сфер діяльності підприємства, від структури фінансів, до технічного переозброєння і пошуку нових ніш на ринку;

комплексні та взаємопов'язані зміни структур, що забезпечують функціонування підприємства в цілому;

створення на базі підприємства кількох менших економічних одиниць;

комплекс реорганізаційних заходів, які мають на меті вихід підприємства із кризи і забезпечення його подальшого розвитку.

У Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” N 2343-XII, 14.05.1992 процес реструктуризації підприємства визначено як здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, що сприятиме його фінансовому оздоровленню, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

За всією різноманітністю наведених визначень, можна визначити головну ідею, якою є ствердження, що "реструктуризація - це зміни, а зміна - це саме життя". Реструктуризації властивий свій життєвий цикл, своя еволюція зародження, розвитку становлення і подальшої трансформації.

Метою проведення реструктуризації є створення таких господарюючих суб’єктів, які здатні виготовляти конкурентноспроможну продукцію, бути технічно забезпеченими і фінансово-дієздатними.

Процес реструктуризації може бути викликаний рядом зовнішніх і внутрішніх причин.

Залежно від об'єкту і характеру здійснюваних заходів по реформуванню підприємства, розрізняють наступні форми реструктуризації:

.Реструктуризацию виробництва;

.Реструктуризацию активів підприємства;

.Фінансову реструктуризацію;

.Реорганизацию, тобто зміна організаційної структури підприємства.

Кожна з наведених форм реструктуризації передбачає проведення великого комплексу заходів, які направлени на удосконалення і оптимізацію відповідної сфери підприємства. Ключовою та найбільш складною формою реструктуризації є реорганізація підприємства, що передбачає вдосконалення організаційно-господарської і управлінської структури підприємства.

Зазвичай розрізняють такі види реструктуризації підприємств:

.Направлену на укрупнення підприємства (злиття, приєднання, поглинання);

.Направлену на дроблення підприємства (розділення, виділення);

.Без зміни розмірів підприємства (перетворення).

Суть кожного з цих видів реорганізації полягає в наступному: злиття два і більше підприємств в одне означає перехід майна, прав і обов'язків кожного з них до знов виниклого підприємства.

Розрізняють: горизонтальне злиття - об'єднання підприємств, які виробляють однакового типа товарів або надають однакові послуги, і вертикальне злиття - об'єднання якого-небудь підприємства з його постачальником сировини або споживачем його продукції.

Приєднання одного підприємства до іншого означає, що до останнього переходять майно, права і обов'язки першого підприємства. Нове підприємство унаслідок такої реорганізації не виникає.

Поглинання - є придбання всіх або абсолютної більшості корпоративних прав одного підприємства іншим підприємством.

При цьому поглинене підприємство може зберегти свій статус юридичної особи і стати дочернім підприємством, або може виявитися приєднаним до нього і стати його структурним підрозділом, втративши при цьому свій юридичний статус.

Розділення підприємства є створення на основі того, що одного існує два і більше нових підприємств як самостійних юридичних осіб. При цьому вихідне підприємство припиняє своє існування, ліквідовується. Такий спосіб реорганізації ще не застосовувався в металургійному комплексі.

Виділення передбачає, що з підприємства, що діє, виділяється одне або декілька структурних підрозділів і на базі їх майна створюються нові підприємства. При виділенні з юридичної особи одного або декількох нових юридичних осіб до кожного з них переходить у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованої юридичної особи.

Перетворення підприємства це зміна існуючої форми власності, або організаційно-правової форми підприємства на інших без припинення його господарської діяльності. При перетворенні до знов виниклого підприємства переходять всі права і обов'язки раніше існуючого підприємства.

В даному випадку, поважно звернути увагу, що при здійсненні всіх перерахованих способів трансформації підприємств має місце правонаступництво, тобто заміна в раніше виниклих правовідносинах одних юридичних осіб іншими з переходом до останніх прав і обов'язків перших.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Вихідні дані для курсового проекту Виконання курсового проекту . Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового рок ...

Безробіття
Праця і земля - два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори - капітал, організація, інформація - це справа рук і розуму людини. Тому су ...

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.