Меню сайту

Удосконалення організації оплати праці на підприємстві

В умовах ВАТ «Бердичівська фабрика одежі» підприємстві діє три системи оплати праці: відрядно преміальна, почасово преміальна та оплата праці в залежності від встановленого окладу.

Показники економічної ефективності господарської діяльності підприємства відображає ефективність рівня використання окремих видів ресурсів, зокрема позитивна тенденція відображається щодо обсягів виробництва продукції, доходу від реалізації та собівартості реалізованої продукції.

Діючі системи оплати праці на підприємстві володіють рядом недоліків: зростання оплати праці не пов’язано із зростанням ефективності; діюча система не орієнтована на співпрацю; система оплати не є достатньо гнучкою; низька продуктивність праці. Вирішити їх можна лише шляхом запровадження змін у сфері мотивації персоналу; заміни відрядно преміальної форми оплати праці на відрядно прогресивну; введенням в тарифну систему «гнучкого графіка»; підвищенням рівня професіоналізму працівників.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Товарне виробництво
Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.