Меню сайту

Удосконалення організації оплати праці на підприємстві

Провівши діагностику ефективності застосування діючих форм та систем оплати праці було виявлено та описано у попередньому питанні ряд недоліків, котрі потребують вдосконалення. Враховуючи всі недоліки організації оплати праці необхідно визначити шляхи вдосконалення заробітної плати на підприємстві на основі яких буде складено прогноз на майбутнє. Завдання полягає в підвищенні реальної заробітної плати до вартості робочої сили. Адже в наш час спостерігається таке явище, як дешева робоча сила. Необхідне відновлення заробітної плати як реальної ефективно діючої економічної категорії ринкової економіки, відновлення її основних функцій: відтворювальної, стимулюючої і регулюючої.

Заробітна плата ‒ категорія не тільки економічна, але і соціальна, покликана забезпечити людині певний соціальний статус. Витрати на відшкодування вартості (ціни) робочої сили не можуть не передбачати, окрім витрат покриття витрат на живлення, одяг, також витрат на зміст житла, медичне обслуговування, освіту, соціальні потреби працівника.

Звідси висновок: рішення питань рівня мінімальної і середньої заробітної платні необхідно орієнтувати на мінімальний споживацький бюджет, обчислений диференційований стосовно категорії працівників, видів виробництв. Соціальна політика держави повинна мати орієнтир: мінімум заробітної платні поступово зближувати з вартістю споживацької корзини прожиткового мінімуму.

З погляду захисту інтересів найманих працівників заслуговує уваги перехід на гарантований годинний розмір мінімуму оплати праці. Навіть якщо в основу його встановлення буде встановлений значно більш високий, ніж сьогодні діючий, місячний розмір державного тарифу, це зовсім не означатиме аналогічне збільшення заробітної платні працівника. Коли зайнятість в перебігу повного робочого дня і робочого місяця не гарантована, працівники праці можуть виявитися менш захищеними перед свавіллям працедавців. Гарантованим буде лише заробіток відповідно до балансу годинника, фактично відпрацьованих за оплачуваний період часу. Навіть передбачену в даний час норму: простої не з вини працівника оплачуються у розмірі 2/3 тарифної ставки.

Необхідно звернути увагу на відрядно преміальну оплату праці. З першого погляду це не є недоліком, про те кращим рішенням для підприємства буде заміна її на відрядно прогресивну. Вона дозволить підвищити мотивацію працівників так, як передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановленої норми, за звичайними розцінками, а робіт, виконаних понад нормативний рівень ‒ за підвищеними розцінками. Тому можна сказати, що окрім підвищення мотивації працівників підвищиться і продуктивність праці. Для більш зрозумілого ходу думок наведено розрахунки, що покажуть покращення діяльності працівників після запровадження відрядно прогресивної системи оплати праці.

Отже, норма виробітку одного працівника 6 піджаків за місяць. В бригаді 175 чоловік. При існуванні відрядно преміальної системи оплати праці на підприємстві немає різниці чи 6 піджаків ти виготовив чи 8, все одно 10% від заробітної платні нараховувалося:

. 6 шт. х 100 грн. = 600 грн.

. Норма виробітку даної бригади 1050 шт. піджаків на місяць > згідно з положенням про преміювання премія в розмірі 10 % .(додаток П).

. 600 грн. / 10% = 60 грн.( сума премії)

. Відрядна з/п одного працівника = 600 грн. + 60 грн. = 660 грн. (розмір заробітної платні без доплат).

При введені відрядно прогресивної форми оплати праці за кожний наступний піджак виготовлений понад норму планується встановити розцінку в 120 грн. Як прогнозується при виготовленні навіть однієї додаткової одиниці продукції можна буде побачити наступне:

. 6 шт. x 100 грн. = 600 грн.

. 1 шт. x 120 грн. = 120 грн.

. 600 грн. + 120 грн. = 720 грн.

Отже, навіть при виготовленні однієї додаткової одиниці продукції заробітна плата без доплат збільшиться на 60 грн., а як наслідок збільшиться також продуктивність праці працівників.

Продуктивність праці розраховується як співвідношення валової продукції до чисельності працівників. Для відображення прогнозного підвищення продуктивності праці необхідно навести наступні розрахунки:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Державна інвестиційно-інноваційна політика
інноваційний політика україна економіка В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого ...

Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.