Меню сайту

Факторний аналіз собівартості підприємства

Для проведення факторного аналізу витрат на виробництво чи реалізацію продукції використовують такі прийоми елімінування: метод абсолютних різниць; метод ланцюгових підстановок; метод відносних різниць; метод дольової участі; метод експертних оцінок; інтегральний метод; логарифмічний метод та інші.

Взагалі елімінування - це процес визначення і оцінки ступеню впливу часткових факторів на зміну результуючого показника.

Для аналізу собівартості ВАТ «Рівнеазот» я вибрала метод ланцюгових підстановок, оскільки він використовується для усіх моделей факторних систем, у тому числі для кратних та змішаних, які я використовую в даному дослідженні.

Спершу сформулюємо двофакторну модель аналізу витрат на реалізацію продукції, яка має наступний вигляд:

, (2.1)

де, ПВреаліз. - питомі витрати на реалізацію продукції;

СВреаліз. - собівартість реалізованої продукції;

Ореаліз. - обсяг реалізованої продукції на підприємстві.

У наведеній залежності питомі витрати на реалізацію продукції виступають результуючим фактором, а собівартість та обсяг реалізованої продукції - як часткові фактори.

Проведемо аналіз питомих витрат на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот», порівнюючи звітний рік з базовим, методом ланцюгових підстановок. Результати розрахунків зведемо в табличну форму (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 Факторний аналіз питомих витрат на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот», в порівнянні 2010 р. з 2008 р.

№ п/п

№ підстановки

Взаємодіючі фактори

ПВреаліз.ВідхиленняПричини відхилення

СВреаліз.Ореаліз.

1

-

459906

639130

0,719581

-

-

2

1

824673

639130

1,290306

0,57

СВреаліз.

3

2

824673

1116071

0,738907

-0,55

Ореаліз.

Проведемо перевірку правильності розрахунків - розмір впливу двох часткових факторів повинен дорівнювати абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника:

0,57 + (-0,55) = 0,739 - 0,72 0,02 = 0,019.

Отже, факторний аналіз питомих витрат на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот» за 2008 та 2010 роки проведений правильно.

Тепер проаналізуємо питомі витрати на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот», порівнюючи звітний рік з минулим, методом ланцюгових підстановок. Результати розрахунків зведемо в табличну форму (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 Факторний аналіз питомих витрат на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот», в порівнянні 2010 р. з 2009 р.

№ п/п

№ підстановки

Взаємодіючі фактори

ПВреаліз.Взаємодіючі факториПричини відхилення

СВреаліз.Ореаліз.

1

-

557051

741235

0,752

-

-

2

1

824673

741235

1,112

0,36

СВреаліз.

3

2

824673

1116071

0,739

-0,37

Ореаліз.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Види економічного ефекту від впровадження науково-дослідних робіт
В економічній науці першорядне значення мають питання, пов’язані з оцінкою ефективності ресурсів, які використовуються, витрат, які здійснюються та рішень, що приймаються. Всі проблеми ...

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.