Меню сайту

Факторний аналіз собівартості підприємства

Для проведення факторного аналізу витрат на виробництво чи реалізацію продукції використовують такі прийоми елімінування: метод абсолютних різниць; метод ланцюгових підстановок; метод відносних різниць; метод дольової участі; метод експертних оцінок; інтегральний метод; логарифмічний метод та інші.

Взагалі елімінування - це процес визначення і оцінки ступеню впливу часткових факторів на зміну результуючого показника.

Для аналізу собівартості ВАТ «Рівнеазот» я вибрала метод ланцюгових підстановок, оскільки він використовується для усіх моделей факторних систем, у тому числі для кратних та змішаних, які я використовую в даному дослідженні.

Спершу сформулюємо двофакторну модель аналізу витрат на реалізацію продукції, яка має наступний вигляд:

, (2.1)

де, ПВреаліз. - питомі витрати на реалізацію продукції;

СВреаліз. - собівартість реалізованої продукції;

Ореаліз. - обсяг реалізованої продукції на підприємстві.

У наведеній залежності питомі витрати на реалізацію продукції виступають результуючим фактором, а собівартість та обсяг реалізованої продукції - як часткові фактори.

Проведемо аналіз питомих витрат на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот», порівнюючи звітний рік з базовим, методом ланцюгових підстановок. Результати розрахунків зведемо в табличну форму (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 Факторний аналіз питомих витрат на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот», в порівнянні 2010 р. з 2008 р.

№ п/п

№ підстановки

Взаємодіючі фактори

ПВреаліз.ВідхиленняПричини відхилення

СВреаліз.Ореаліз.

1

-

459906

639130

0,719581

-

-

2

1

824673

639130

1,290306

0,57

СВреаліз.

3

2

824673

1116071

0,738907

-0,55

Ореаліз.

Проведемо перевірку правильності розрахунків - розмір впливу двох часткових факторів повинен дорівнювати абсолютній різниці між звітним і базовим значенням результуючого показника:

0,57 + (-0,55) = 0,739 - 0,72 0,02 = 0,019.

Отже, факторний аналіз питомих витрат на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот» за 2008 та 2010 роки проведений правильно.

Тепер проаналізуємо питомі витрати на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот», порівнюючи звітний рік з минулим, методом ланцюгових підстановок. Результати розрахунків зведемо в табличну форму (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 Факторний аналіз питомих витрат на реалізацію продукції ВАТ «Рівнеазот», в порівнянні 2010 р. з 2009 р.

№ п/п

№ підстановки

Взаємодіючі фактори

ПВреаліз.Взаємодіючі факториПричини відхилення

СВреаліз.Ореаліз.

1

-

557051

741235

0,752

-

-

2

1

824673

741235

1,112

0,36

СВреаліз.

3

2

824673

1116071

0,739

-0,37

Ореаліз.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Ефективне використання оборотних активів підприємства на прикладі ПАТ Баштанський сирзавод
Управління виробничим процесом і оборотними активами на підприємстві належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції супрово ...

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Аналіз динаміки матеріальних витрат та структура собівартості продукції в ПП Вебр
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.