Меню сайту

Результати

До внутрішніх належать умови, пов’язані безпосередньо з характером діяльності підприємства-позичальника. Інвестор прагне з’ясувати ставлення підприємства до своїх зобов’язань у минулому, наявність затримок у погашенні позик, його статус у діловому світі. Щоб це з’ясувати, інвестор консультується з іншими фірмами й банками, проводить особисте інтерв’ю з позичальником, використовує дані з архівів та іншу доступну інформацію. Водночас кредиторові не слід прагнути з’ясувати всі аспекти роботи позичальника. Потрібно сконцентрувати увагу на ключових питаннях, що становлять найбільший інтерес для інвестора. Для оцінювання інвестиційної привабливості велике значення має дослідження іміджу підприємства. Для цього доцільно вивчити таку інформацію:

організаційна форма підприємства, його власники, розподіл капіталу між ними, їхня відповідальність за зобов’язаннями фірми;

інвестиційна привабливість фінансовий аграрний

термін функціонування підприємства, його становище на ринку, вид основної діяльності, наявність диверсифікованості діяльності, характеристика його продукції, зокрема її конкурентоспроможність;

прибутковість підприємства, наявність раніше збиткової діяльності, причини цього;

процес розподілу прибутку;

відносини з контрагентами, основні постачальники й покупці, умови продажу й постачання: чи надавалися кредити раніше; якщо так, як вони використовувалися і як виконувалися зобов’язання за ними;

керівники підприємства, середня чисельність персоналу, організаційно-штатна структура, досвід і кваліфікація керівництва та співробітників;

сума грошей, яку компанія має намір одержати в банку, спосіб розрахунку цієї суми й цілі її використання;

наявність фінансового плану, у якому відображена потреба в кредитах і можливість їхнього погашення;

умови, на яких буде видаватися позика: наскільки вони здійсненні; чи враховують умови, на яких клієнт хоче одержати позику; термін служби активів, фінансованих за допомогою позики;

спосіб і графік погашення кредиту, кількість готівки, яку підприємство одержує в ході господарської діяльності, наявність у позичальника спеціального джерела погашення кредиту, наявність осіб, готових поручитися за позичальника, якщо такі є, то яке їхнє фінансове становище;

забезпечення, яке буде передане під заставу: його власник, місце складування, чи знаходиться воно під контролем клієнта, чи може бути продане, чи потрібний чий-небудь особливий дозвіл, щоб продати забезпечення;

оцінка майна, пропонованого як забезпечення, його ліквідність, чи піддається воно псуванню, витрати на його зберігання;

банки, з якими працює позичальник, чи звертався він до інших банків по позику; якщо позики були надані, як виконувалися за ними зобов’язання; якщо в наданні кредиту було відмовлено, то з яких причин.

Якщо висновок про інвестиційну привабливість підприємства буде позитивним, можна перейти до другого етапу - вивчення фінансового стану підприємства.

Інвестиційна привабливість гарантується надійністю фінансового стану й має з ним багато спільного. Основна відмінність від аналізу інвестиційної привабливості й фінансового стану полягає в розмаїтості цілей і завдань, вирішуваних різними суб’єктами аналізу. Різна інтерпретація засобів і прийомів аналізу інвестиційної привабливості та фінансового стану й відносно невеликого кола показників забезпечує суб’єктів аналізу необхідною інформацією для прийняття обгрунтованих рішень, що відповідають поставленим цілям.

При проведенні аналізу й оцінювання фінансового стану підприємства інвестор, як правило, повинен:

) з’ясувати, наскільки стабільні коефіцієнти ліквідності, чи відбулося покращення їх нормативних значень, залежно від результатів розрахунків оцінити здатність погашати короткострокові зобов’язання;

) оцінити, як змінилися коефіцієнти покриття основних коштів і коефіцієнт загальної заборгованості; чи не відбувається заморожування частини оборотного капіталу в основних засобах, чи не використовуються для цього кредити;

) розрахувати зміну показників оборотності і причини цих змін. Наприклад, збільшення оборотності дебіторської заборгованості може бути пов’язане зі зростанням продажів, розширенням клієнтури. Потрібно визначити, чи є пільгові умови надання кредиту клієнтам, наскільки це виправдано;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгад ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.