Меню сайту

Результати

Останнім п’ятим етапом оцінювання інвестиційної привабливості підприємства є дослідження ступеня активності інноваційної діяльності, оскільки саме вона дає змогу створювати нові методи виробництва й управління, нові види продукції, що забезпечують більш високу продуктивність праці при менших витратах.

Висновки

Розвиток аграрного виробництва грунтується на активізації інвестиційної діяльності, створенні умов нарощування обсягів інвестицій у галузь. Запропонований порядок проведення аналізу й оцінювання інвестиційної привабливості підприємств дає можливість установити ступінь привабливості вкладень в об’єкт, використовуючи для цього оцінку його ділової репутації, фінансового стану, фінансових результатів роботи, рівнів інвестиційного ризику й активності інноваційної діяльності. Застосування на практиці викладених рекомендацій підвищить об’єктивність оцінки привабливості, дасть змогу збільшити приплив необхідних підприємству коштів. Викладена методика оцінювання ефективності інвестиційних проектів може бути успішно застосована в аграрних підприємствах як при виборі пріоритетних напрямів інвестиційних вкладень, так і оперативних поточних витрат, технологій тощо.

Додаток

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 

Подібні статті по економіці

Інвестиції, їх види, фактори й вплив на економіку
Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, в ...

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Суть фінансової дія ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.