Меню сайту

Бригадна форма організації та оплати праці

Зт = Сч * К.

Бригадний відрядний приробіток і премія розподіляються між робітниками бригади, включаючи бригадира, пропорційно їх тарифної заробітної плати, а при застосуванні КТУ - пропорційно тарифної заробітної плати, помноженої на КТУ.

При почасово-преміальній оплаті праці кожному члену бригади, включаючи бригадира, спочатку нараховується заробітна плата за тарифом, після чого в зазначеному вище порядку нараховується премія.

Доплата бригадирам (в т.ч. змінним), не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадою установлюється з метою компенсації втрат у їх заробітної плати внаслідок витрат часу на керівництво бригадою. Законодавство надало право наймачам самим визначати розміри цих доплат на підставі і в порядку, передбаченому ст. 63 Трудового кодексу Республіки Білорусь. За орієнтир у визначенні розміру доплат бригадирам прийнята норма (до 2% від заробітної плати бригади, без урахування премій, надбавок і доплат, які мають індивідуальний характер).

Доплати бригадирам з числа робітників з відрядною оплатою праці виплачуються за умови виконання завдання з обсягу робіт, що відповідають вимогам якості, норм виробітку, а бригадирам з числа робітників з погодинною оплатою праці - за умови виконання бригадою встановлених місячних нормованих завдань, які відповідають вимогам якості.

Змінним бригадирам доплата за керівництво робітниками, зайнятим на зміні, провадиться в розмірі до 50% суми, що виплачується бригадиру за керівництво всією бригадою.

Зазначені доплати виплачуються змінним бригадирам з числа робітників з відрядною оплатою праці за умови виконання всією бригадою норм виробітку за обсягом робіт, що відповідають вимогам якості, а змінним бригадирам з числа робітників з погодинною оплатою праці - за умови виконання всією бригадою встановлених місячних нормованих завдань, які відповідають вимогам якості.

Бригадирам керівним бригадою (зміною) неповний місяць (з причини хвороби, відпустки тощо), доплата за керівництво бригадою (зміною) нараховується пропорційно до відпрацьованих днів.

Якщо ж бригадир був відсутній на роботі з причини виконання ним державних обов'язків, то за ним зберігається заробітна плата за ці дні з урахуванням доплати за керівництво бригадою.

Бригадир позбавляється права на отримання доплати за керівництво бригадою у разі невиконання бригадою в цілому за місяць встановленого завдання (при відрядній оплаті праці) або нормованого завдання (при погодинній оплаті праці). За порушення бригадиром (в т.ч. змінним) трудової дисципліни, правил техніки безпеки, допущення браку в роботі та інші проступки до нього приймаються заходи матеріального впливу шляхом зниження КТУ.

У тих випадках, коли робітник з наказом виконував обов'язки бригадира (в т.ч. змінного), йому за час заміщення нараховується доплата за керівництво бригадою з розрахунку встановленого відсотка доплати від суми заробітної плати всієї бригади (без премії).

Аналізуючи бригадну форму організації праці, можна сказати, що видається доцільним її використання, але при цьому необхідний зважений і продуманий підхід до вибору даної форми організації праці.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Вихідні дані для курсового проекту Виконання курсового проекту . Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового рок ...

Іноземні інвестиції в Україну
Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється ...

Форми та системи оплати праці
Наймана праця є одним із важливих елементів ринкової системи господарювання. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.