Меню сайту

Вимірювання якості продукції

Під забезпеченням якості продукції розуміється сукупність запланованих та систематично здійснюваних заходів, спрямованих на забезпечення відповідної якості та конкурентоспроможності продукції.

Одиничними показниками, які характеризують дану продукцію є показники «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» та «Ж».

Фіксація думок 5-ти запрошених експертів наведена в таблиці 2.2.

Як видно з таблиці 2.2 сума рангів, виставлених кожним з експертів 7 показникам якості продукції, дорівнює 28.

Таблиця 2.2 - Фіксація думок експертів щодо важливих показників якості продукції

Здійснюємо математичну обробку думок експертів на предмет довіри чи недовіри до встановлених ними рангів. Послідовність розрахунку така:

а) визначається сума рангів (12) для кожного показника якості продукції:

, (12)

де - ранг, встановлений кожним експертом для і-го показника якості продукції;

m - кількість експертів;

Так, для показника якості «А» маємо, що

Так, для показника якості «Б» маємо, що

Так, для показника якості «В» маємо, що

Так, для показника якості «Г» маємо, що

Так, для показника якості «Д» маємо, що

Так, для показника якості «Е» маємо, що

Так, для показника якості «Ж» маємо, що

б) розраховується середня сума рангів (13) для кожного показника якості за формулою:

(13)

Для нашого випадку: ;

в) визначається відхилення (14) суми рангів для кожного показника якості від середньої суми рангів :

. (14)

Так, для показника якості «А» маємо, що

Так, для показника якості «Б» маємо, що

Так, для показника якості «В» маємо, що

Так, для показника якості «Г» маємо, що

Так, для показника якості «Д» маємо, що

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Державне регулювання зайнятості
Терно́пільська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. В історичному відношенні охоплює східну частину Галичини, частину Західного ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.