Меню сайту

Аналіз фінансової звітності підприємства

Підсумок активу балансу. Вартість майна підприємства збільшилася на 970 тис. грн. чи на 102,41%, що може говорити про розширення підприємством обороту, що є позитивною характеристикою.

Аналіз структури активів. У структурі сукупних активів підприємства необоротні активи складають 20,1%. Підприємство має «легку» структуру активів. Це свідчить про мобільність майна підприємства. В порівнянні з попереднім звітним періодом частка необоротних активів у майні підприємства знизилась на 14,3 процентних пунктів. Такі зміни сприяють прискоренню оборотності.

Наявність у складі активів підприємства нематеріальних активів побічно характеризує обрану підприємством стратегію як інноваційну, тому що воно вкладає кошти в патенти, ліцензії, іншу інтелектуальну власність.

Вартість оборотних активів зросла на 910,2 тис. грн. (темп росту склав 246,38%). При цьому збільшилася на 14,3 процентних пункту частка оборотних активів у структурі активів підприємства. Це може говорити про значне розширення виробництва. Поряд із цим така зміна в оборотних активах може бути наслідком уповільнення оборотності оборотних коштів, що викликали об’єктивну необхідність у збільшенні потреби в росту їх маси, що є вже негативною тенденцією.

Звіт про фінансові результати

Найменування статей

Код рядка

Абсолютні величини

Питома вага статей у виторзі від реалізації

Зміни

   

За поперед період

За звітній період

За поперед період

За звітній період

В абсол. велич.

В струк- турі

Темпи росту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ι. Фінансові результати

Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

1579,62

1591,24

100

100

11,62

0

100,74

Податок на додану вартість

15

263,27

265,21

16,67

16,67

1,94

0

100,74

Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

1316,35

1326,03

83,33

83,33

9,68

0

100,74

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

1257,9

1281,98

79,63

80,56

24,08

0,93

101,91

Валові:

-прибуток (збиток)

50

58,45

44,05

3,7

2,77

-14,4

-0,93

75,36

Інші операційні доходи

60

16,66

26,04

1,05

1,64

9,38

0,59

156,3

Адміністративні витрати

70

34,72

38,36

2,2

2,4

3,64

0,2

110,48

Витрати на збут

80

-

-

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати

90

17,6

18,9

1,11

1,19

1,3

0,08

107,48

Фінансові результати від операційної діяльності

-прибуток

100

22,79

12,83

1,44

0,81

-9,96

-0,63

56,3

-збиток

105

-

-

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

120

1,82

5,46

0,12

0,34

3,64

0,22

300

Фінансові витрати

140

-

-

-

-

-

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

-прибуток

170

24,61

18,29

1,56

1,15

-6,32

-0,41

74,32

-збиток

175

-

-

-

-

-

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

4,27

3,17

0,27

0,2

-1,1

-0,07

74,24

Фінансові результати від звичайної діяльності

-прибуток

190

20,34

15,12

1,29

0,95

-5,22

-0,34

74,34

-збиток

195

-

-

-

-

-

-

-

Чисті: - прибуток

220

20,34

15,12

1,29

0,95

-5,22

-0,34

74,34

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Виникнення та функціонування капіталістичної власності
Розглядаючи власність як економічну категорію, ми виходимо з того, що вона є економічною основою виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, становлення і розвитку пе ...

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.