Меню сайту

Аналіз фінансової звітності підприємства

Розрахуємо основні показники ділової активності для аналізованого підприємства:

Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації):

актив прибуток фінансовий рентабельність

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

Показник тривалості обороту дебіторської заборгованості:

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:

Показник періоду обороту кредиторської заборгованості:

Коефіцієнт оборотності запасів:

Показник тривалості обороту запасів:

Тривалість операційного циклу:

Тривалість оборотності оборотного капіталу:

Зведена таблиця коефіцієнтів ділової активності

Найменування показника

Значення

1

2

Коефіцієнт оборотності активів

0,93

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

4,89

Період оборотності дебіторської заборгованості (за рік (360 днів), у днях)

73,62

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

2,41

Період оборотності кредиторської заборгованості (за рік (360 днів), у днях)

149,38

Коефіцієнт оборотності запасів

1,89

Тривалість оборотності запасів (за рік (360 днів), у днях)

190,48

Тривалість операційного циклу (за рік (360 днів), у днях)

264,1

Тривалість оборотності оборотного капіталу (за рік (360 днів), у днях)

114,72

Низьке значення коефіцієнта оборотності активів пояснюється «важкою» структурою активу. Сам по собі цей показник мало що говорить про підприємство. Інтерпретація його значення можлива лише при порівнянні з середньогалузевим значенням цього коефіцієнта. Умови, на яких підприємство одержує поставки набагато кращі, ніж умови, надавані підприємством покупцям своєї продукції. Це свідчить про те, що приток коштів від дебіторів більш інтенсивний, чим від кредиторів. Крім того, обертає на себе увагу те, що в підприємства існують проблеми з реалізацією продукції. Про це свідчить значне перевищення періоду оборотності дебіторської заборгованості над періодом оборотності запасів. Позитивне значення показника тривалості оборотності оборотних коштів свідчить про недостатність у підприємства коштів.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 

Подібні статті по економіці

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.