Меню сайту

Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства

- коефіцієнти фінансової стійкості свідчить, що 76,8% власного капіталу підприємства знаходиться в мобільній формі; 100% від загальної величини фінансових джерел складають власні засоби підприємства. У підприємства більш ніж досить власних оборотних коштів для формування запасів;

- коефіцієнти платоспроможності показують, що в підприємства існує достатня можливість виконувати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних засобів підприємства. Підприємство є практично фінансово незалежним: лише 29 копійки складають позикові засоби на кожну гривню власних засобів;

- коефіцієнти ліквідності свідчать, що на 1 грн. поточних зобов'язань приходиться 4,31 грн. поточних активів, отже, підприємство в стані вчасно погашати свої борги. Якщо підприємство не буде реалізовувати свої запаси, йому буде цілком достатньо засобів для оплати своєї заборгованості. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що в підприємства є можливість негайно погашати поточні зобов'язання.

Таким чином розглянуте підприємство має позитивне фінансове становище, однак за аналізований період відбувалися негативні тенденції у фінансовому становище. Виникає думка, що підприємство скорочує виробничу діяльність, навмисно затримує розрахунки з кредиторами, при наявності грошових коштів. Тобто має негаразди у своїх фінансових операціях.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.