Меню сайту

Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства

- коефіцієнти фінансової стійкості свідчить, що 76,8% власного капіталу підприємства знаходиться в мобільній формі; 100% від загальної величини фінансових джерел складають власні засоби підприємства. У підприємства більш ніж досить власних оборотних коштів для формування запасів;

- коефіцієнти платоспроможності показують, що в підприємства існує достатня можливість виконувати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних засобів підприємства. Підприємство є практично фінансово незалежним: лише 29 копійки складають позикові засоби на кожну гривню власних засобів;

- коефіцієнти ліквідності свідчать, що на 1 грн. поточних зобов'язань приходиться 4,31 грн. поточних активів, отже, підприємство в стані вчасно погашати свої борги. Якщо підприємство не буде реалізовувати свої запаси, йому буде цілком достатньо засобів для оплати своєї заборгованості. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що в підприємства є можливість негайно погашати поточні зобов'язання.

Таким чином розглянуте підприємство має позитивне фінансове становище, однак за аналізований період відбувалися негативні тенденції у фінансовому становище. Виникає думка, що підприємство скорочує виробничу діяльність, навмисно затримує розрахунки з кредиторами, при наявності грошових коштів. Тобто має негаразди у своїх фінансових операціях.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.