Меню сайту

Фактори, що обумовлюють обсяги доходів торговельного підприємства

Ступінь гнучкості цінової політики торговельного підприємства, особливо роздрібного, вельми обмежена, носить більш стандартний характер по відношенню до окремих груп покупців, часом реалізації, цінової ситуації.

Встановлення ціни відбувається не в ході контакту з покупцем, а перед початком торгового дня. Безпосередній продавець не має можливості гнучкого змінення встановленої ціни.

Торговельне підприємство на відміну від виробничого може зрівняльно швидко змінювати профіль своєї діяльності, перейти до реалізації інших товарів в разі несприятливих змін кон’юнктури окремих сегментів споживчого ринку.

Це визначає не використання в звичайній практиці роботи торговельних підприємств стратегій ціноутворення, орієнтованих на виживання, збереження ринку збуту. Ці стратегії використовуються тільки за наявою значних товарних запасів даного товару та необхідності “розтоварювання”.

Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується залежить від таких важливих факторів:

обсяг, склад і асортиментна структура товарообороту;

умови постачання товарів;

економічна обґрунтованість торгової надбавки;

кількість та якість додаткових послуг.

Найважливішим механізмом, що забезпечує економічний розвиток торговельного підприємства є цінова політика - одна з складових системи управління доходами підприємства.

Таким чином доходи від реалізації товарів, є функцією від обсягу товарообороту підприємства, його асортиментної структури, політики встановлення цін на товари та послуги торговельного підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 

Подібні статті по економіці

Еластичність попиту по ціні та по доходу та її зміни
В сучасних умовах вивчення реакції ринку на господарську діяльність підприємств дозволяє упорядковувати розвиток ринкових відносин, зробити їх менш стихійними і більш передбачуваними. Н ...

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.