Меню сайту

Фактори, що обумовлюють обсяги доходів торговельного підприємства

місцезнаходження підприємства та його торговельних точок - даний фактор має позитивний вплив на отримання операційних доходів та прибутку, так як при відкритті кожної нової точки реалізації товарів враховувались такі критерії, як:

близькість до споживачів (що впливає на швидкість зміни попиту в процесі поставки нових товарів);

інфраструктура міста чи його району (наявність розгалуженої і узгодженої транспортної системи, забезпеченість потреб в електроенергії і телекомунікаціях та перспективи їх розвитку);

конкурентоспроможні переваги (розташування торговельних точок та окремих частин бізнесу в регіонах, де забезпечуються умови для покращення конкурентоспроможності та отримання певного цільового сегменту ринку).

стратегії діяльності підприємства на споживчому ринку;

Останнім часом, у зв'язку з нестабільними економічними умовами та зменшенням попиту і купівельної спроможності покупців на підприємстві використовувалась стратегія стабілізації, тобто така, котра передбачає діяльність в умовах непередбаченості зміни обсягів продажу та прибутку.

стан та ефективність використання ресурсів підприємства;

ефективність цінової, асортиментної та маркетингової політики;

Передбачає підбір оптимальної структури товарообороту, як по критеріям забезпечення максимальної задоволеності покупців та їх потреб, так і в умовах встановлення обґрунтованих та доступних цін на ті чи інші групи товарів, що реалізуються підприємством. Також потрібно оптимізувати витрати на рекламу підприємства таким чином, щоб витрати на її проведення були як можна меншими, а ефект - максимальним.

обсяги діяльності підприємства - вплив даного фактору на загальний розмір комерційного доходу можна оцінити кількісно. В даному випадку факторний аналіз передбачає проведення оцінки впливу ряду факторів на обсяги комерційного доходу торговельного підприємства .

Збільшення обсягу товарообороту означає зростання обсягу комерційного доходу: чим більше продано товарів, тим більше сукупна сума коштів, отриманих від торгової надбавки.

Вплив складу товарообороту не такий очевидний, але він має місце. Це пов'язане з різним рівнем націнки на товари, що реалізовані в роздріб, і товари, що продаються оптом: у роздрібній мережі надбавка вище, оскільки процес зміни форм вартості вимагає додаткових витрат.

Диференціація торгової надбавки по окремих товарних групах обумовлює зв'язок асортиментної структури товарообороту і суми комерційного доходу.

Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповідних операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня цін, які встановлюються на них (Ц).

Обґрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, послуги) підприємства відносяться до визначальних рішень, від яких залежить успіх усієї комерційної діяльності підприємства, ефективності його функціонування.

Практична реалізація самостійності підприємств з питань встановлення цін на товари (продукцію, роботи, послуги), які реалізуються, передбачає розробку його цінової політики, яка уявляє собою систему рішень підприємства, пов’язаних з визначенням рівня цін.

Розробка цінової політики підприємства покликана забезпечити умови досягнення його стратегічних цілей та завдань та визначити цілі та принципи ціноутворення, методи визначення базового рівня цін, умов та розмірів їх диференціації та корегування.

Під формуванням цінової політики торговельного підприємства розуміють обґрунтування диференцьованих рівнів торговельних надбавок на реалізовані товари, визначення умов та розміру їх оперативного корегування в залежності від змінення ситуації на споживчому ринку та умов господарювання торговельного підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика господарської діяльності ДП Тростянецьводоканал
Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваю ...

Аналіз та оцінка оборотних активів та їх використання на ПАТ Завод Фіолент
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах ринкових відносин в Україні необхідно приділяти увагу організації управління оборотним капіталом промислових підприємств. Фінансова ді ...

Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.