Меню сайту

Фактори, що обумовлюють обсяги доходів торговельного підприємства

Заплановане збільшення рівня торгової надбавки може регулюватися системою заздалегідь обумовлених розмірів збільшення роздрібної ціни товарів: при наданні зв'язаних з їхньою покупкою додаткових торгових послуг; при продажі товарів у нічний час, у святкові дні й в інших аналогічних випадках.

Незаплановане відхилення від розрахункового рівня торгової надбавки може викликатися зміною кон'юнктури ринку (загальним зниженням чи підвищенням цін на даний товар); зміною ставок оподатковування торгової діяльності; зміною умов господарювання (що викликало зниження чи підвищення рівня витрат обертання) і іншими аналогічними причинами.

Механізм такого корегування розрахункового рівня торгової надбавки повинний бути розроблений на підприємстві в процесі формування цінової політики

В процесі формування цінової політики торговельного підприємства наряду з наведеними вище загальними підходами до її проведення, необхідно враховувати специфічні умови, що притаманні торговельній діяльності.

Специфіка цінової політики торговельного підприємства визначається наступними моментами:

Об’єктом цінової політики торговельного підприємства виступає не ціна товару в цілому, а лише один з її елементів - торговельна надбавка. Саме цей елемент характеризує ціну торговельної послуги, що пропонується покупцю при реалізації товарів.

Переважну більшість роздрібної ціни реалізації товарів складає виробнича складова, тобто ціна виробника. Хоча торговельне підприємство і може впливати на рівень цієї ціни (в процесі управління закупівлею товарів та уторування партій товарів, що закуповуються), рівень цього впливу вельми незначний. В значно більший мірі рівень ціни виробника визначається факторами виробничого характеру та його маркетингової стратегії.

Виробниче підприємство повністю самостійно в питанні встановлення рівня ціни на вироблювану продукцію. Торговельне підприємство самостійно тільки у встановлені розміру надбавки, який складає як правило 5-20% від ціни роздрібної реалізації товару. Таким чином, цінова політика торговельного підприємства в значній мірі орієнтується на цінову політику виробника.

Незважаючи на високий рівень взаємозалежності, цінові політики виробника та торговельного підприємства мають незалежний характер.

При низькому рівні ціни виробника може бути сформований високий рівень торговельної надбавки та навпаки.

На відміну від підприємств-виробників торговельні підприємства обмежені в своїй ціновій поведінці більшою кількістю факторів.

Якщо підприємство-виробник встановлює ціну реалізації в діапазоні “собівартість виробництва - попит покупців, то торговельне підприємство вимушено враховувати не тільки рівень своїх витрат на реалізацію товарів (витрати обігу), але й основну політику виробника, а також споживчий попит.

Виробнича програма підприємств-виробників охоплює обмежену кількість продукції, що визначає можливість обґрунтування рівня ціни по кожному окремому виду продукції (моно-товарна цінова політика).

Торговельні підприємства здійснюють реалізацію, як правило, більшої кількості видів та різновидів товарів. Широта та глибина товарного асортименту обумовлює використання політоварної цінової політики, при якій рівень торгової надбавки диференціюється не по товарам, а по асортиментним групам та комплексам товарів.

Виробниче підприємство має можливість “уторговувати” ціни реалізації в процесі переговорів з окремим покупцем. Це створює умови для максимально гнучкої політики, обліку усіх особистостей покупців при визначенні розміру цінових знижок, що надаються.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Дослідження конкурентного середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

Аналіз динаміки матеріальних витрат та структура собівартості продукції в ПП Вебр
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.