Меню сайту

Типовий показник середньої зарплати для робітників підприємства

Це означає, що такий розмір з/п є найбільш поширеним серед робітників.

б) номер медіани = (100+1) /2=50,5. Отже, медіана знаходиться в інтервалі від 250 до 300 грн.

Ме = 250+50* ( ( (100/2) - 38) /35) =250+17,14=267,14 грн.

. Показники варіації:

· розмах варіації (R): R = Xmax - Xmin = 375 - 175 =200 грн.

· середнє лінійне відхилення ():

=

· середній квадрат відхилень (дисперсія):

середнє квадратичне відхилення:

лінійний коефіцієнт варіації:

квадратичний коефіцієнт варіації:

коефіцієнт осциляції:

Формули (прості, ):

квадратична=; геометрична=або ;

гармонічна = , арифметична = .

Розподіл робітників за розміром заробітної плати має вигляд:

Заробітна плата, грн.,

Кількість робітників, чол., f

Хі, Центр інтерва лу

Розрахункові показники

x - A А=275 і=50

         

До 200

10

175

-100

-2

-20

4

40

200-250

28

225

-50

-1

-28

1

28

250-300

35

275

0

0

0

0

0

300-350

20

325

50

1

20

1

20

Вище 350

7

375

100

2

14

4

28

Разом

100

-

-

-

-14

-

116

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод
Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Ан ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.