Меню сайту

Типовий показник середньої зарплати для робітників підприємства

Це означає, що такий розмір з/п є найбільш поширеним серед робітників.

б) номер медіани = (100+1) /2=50,5. Отже, медіана знаходиться в інтервалі від 250 до 300 грн.

Ме = 250+50* ( ( (100/2) - 38) /35) =250+17,14=267,14 грн.

. Показники варіації:

· розмах варіації (R): R = Xmax - Xmin = 375 - 175 =200 грн.

· середнє лінійне відхилення ():

=

· середній квадрат відхилень (дисперсія):

середнє квадратичне відхилення:

лінійний коефіцієнт варіації:

квадратичний коефіцієнт варіації:

коефіцієнт осциляції:

Формули (прості, ):

квадратична=; геометрична=або ;

гармонічна = , арифметична = .

Розподіл робітників за розміром заробітної плати має вигляд:

Заробітна плата, грн.,

Кількість робітників, чол., f

Хі, Центр інтерва лу

Розрахункові показники

x - A А=275 і=50

         

До 200

10

175

-100

-2

-20

4

40

200-250

28

225

-50

-1

-28

1

28

250-300

35

275

0

0

0

0

0

300-350

20

325

50

1

20

1

20

Вище 350

7

375

100

2

14

4

28

Разом

100

-

-

-

-14

-

116

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.