Меню сайту

Типовий показник середньої зарплати для робітників підприємства

Обчислюємо моменти першого і другого порядку:

Дисперсія за способом моментів становитиме:

Середня заробітна плата за способом моментів становитиме:

Таким чином, середня заробітна плата робітників становить 268 грн.

Заробітна плата окремих робітників відрізняється від середнього показника на 42,68 грн. за середнім лінійним відхиленням і на 53,39 грн. за середнім квадратичним відхиленням.

Коефіцієнт варіації (квадратичний) 19,9% свідчить про середнє коливання розміру зарплати окремих робітників по відношенню до середньої зарплати на підприємстві, а це означає, що сукупність робітників підприємства за розміром зарплати можна вважати якісно однорідною.

Відповідно, обчислений показник середньої зарплати буде типовим для робітників цього підприємства, оскільки індивідуальні значення заробітної плати мають незначні коливання і суттєво не відрізняються від середнього розміру заробітної плати.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.