Меню сайту

Загальна характеристика виробничої діяльності кооперативу

Як видно з наведених даних протягом аналізованого періоду по СВК ім. Котовського виручка в 2010 р. порівняно з 2009 роком зросла на 1066,4 тис.грн, порівняно з 2008 роком на 1984,4 тис.грн. темпи росту у 2010 році порівняно з 2009 роком становила 121,5%, порівняно з 2008 роком - 122,8%, що характеризує задовільний стан кооперативу.

Також зростає валовий дохід протягом аналізованого періоду 2008-2010 рр. у 2010 році ріст валового прибутку порівняно з 2009 роком становив 121,2%, порівняно з 2008 роком темп приросту становив 53,4%.

Собівартість реалізованої продукції в 2009 році порівняно з 2008 р. знизилась на 149,0 тис.грн, а в 2010 році зросла порівняно з 2009 роком на 786,7 тис.грн.

Ріст собівартості продукції в 2010 році зв’язаний з подорожчанням пального та закупівельних матеріалів.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Трансформація економічних систем постсоціалістичних країн
Капіталістичний спосіб виробництва розвивається вже п'ять століть. За цей час у його межах відбулися три революційні зрушення в технологічному способі виробництва, якісних змін зазнали в ...

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.