Меню сайту

Загальна характеристика виробничої діяльності кооперативу

Сільськогосподарський виробничий кооператив є багатофункціональним кооперативом.

Кооператив діє відповідно до законів України "Про власність", "Про сільськогосподарську кооперацію", Установчого договору, Статуту та іншого чинного законодавства України.

Кооператив має назву Сільськогосподарський виробничий кооператив імені Котовського.

Скорочена назва кооперативу: СВК імені Котовського. Юридична адреса: с. Соломна, Волочиський р-н, Хмельницька область, Україна.

Кооператив має право укладати договори /контракти, угоди/, набувати майнові і немайнові права, виступати позивачем чи відповідачем у судових органах.

Кооператив має:

власне /відокремлене/ майно, відображене у самостійному балансі та у бухгалтерській документації;

печатку з повною назвою кооперативу та штампи;

інші реквізити юридичної особи;

розрахунковий та інші рахунки в українській та іноземній валюті в банках.

Головною метою кооперативу є задоволення потреб як його засновників і членів, так і населення України в /сільськогосподарській продукції, одержання доходу в інтересах його засновників та членів, а також сприяння розвитку агропромислового комплексу на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва.

Кооператив здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, переробку і реалізацію, надає різні послуги сільськогосподарським товаровиробникам, здійснює обслуговування переважно членів сільськогосподарського кооперативу.

Кооператив має право займатися будь-якою діяльністю, незаборонену чинним законодавством, як на території України, так і за її кордоном.

Згідно статуту предметом діяльності кооперативу є:

- виробництво сільськогосподарської продукції, як землеробства та тваринництва, її переробка і реалізація, а також забезпечення членів кооперативу сільськогосподарськими товарами;

- надання різних видів послуг у сільській місцевості, не заборонені законодавством;

- участь в діяльності інших підприємств, а також створення власних підприємств, якщо вони сприяють розвитку кооперативу, або збільшують його дохід;

- виготовлення сировини і матеріалів та відпуск їх сільськогосподарським товаровиробникам та іншим споживачам;

- заготівля, зберігання, переробка і продаж сільськогосподарської продукції як власного виробництва так і придбаної;

- надання транспортних, ремонтних, будівельних послуг, послуг з ветеринарного обслуговування та племінної роботи, побутових та інших послуг;

- створення підсобних підприємств і промислів;

- надання технічної допомоги в обробітку землі і збиранні урожаю;

- виробництво та реалізація товарів народного споживання, продуктів харчування;

- заготівля і переробка шкірсировини, виготовлення виробів з неї;

- заготівля і. переробка деревини, виготовлення запчастин, вузлів та виробів з неї;

- вирощування, відгодівля та переробка ВРХ, свиней, овець та птиці;

- заготівля ВРХ, свиней, овець, продукції тваринництва у фізичних та юридичних осіб за готівку та по бартерних угодах;

- торгівля гуртом та в роздріб продовольчими та непродовольчими товарами, алкогольними та тютюновими виробами,

- здійснення медичної та ветеринарної практики;

- організація інвестиційної діяльності у встановленому законодавством порядку;

- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом кооперативу;

- зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законодавством порядку, направлена на утворення ефективних господарських структур міжгалузевого характеру;

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Земельні ресурси підприємства
Високоефективну і конкурентоздатну економіку можуть формувати і розвивати лише професійно компетентних і досвідчених управлінських кадрів всіх рівнів, перш за все господарських керівник ...

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Формування прибутку промислового підприємництва
В Україні відбуваються глибокі економічні перерви, обумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.