Меню сайту

Загальна характеристика виробничої діяльності кооперативу

- виконання робіт по автоматизації та механізації виробничих процесів;

- сервісне обслуговування транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт з цим пов'язаних;

- транспортно-експедиторські послуги;

- організація громадського харчування та усіх видів побутового обслуговування населення;

- експортно-імпортна торгівля товарообмінна та посередницька діяльність продовольчими та непродовольчими товарами, продукцією власного виробництва та придбаною;

- проведення біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та в інтересах третіх осіб;

- здійснення актів доброчинності та милосердя;

- у випадках передбачених чинним законодавством, кооператив одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності;

- здійснення інших видів діяльності кооперативом, які не суперечать чинному законодавству України

Органи управління кооперативом згідно Статуту:

Управління кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу. Органами управління кооперативу є:

загальні збори членів кооперативу - як вищий орган управління;

правління кооперативу;

На даний час в кооперативі працюють 315 чоловік, дві тракторні бригади, 3 - рільничі бригади, молочна-тваринницька ферма, свиноферма, автогараж.

Господарство складається із таких підрозділів:

кормовий двір;

зернотік;

пекарня;

макаронний цех;

У СВК ім. Котовського впроваджується ефективна організація праці, що дозволяє своєчасно виконувати роботи із залученням меншої кількості працівників.

Впровадження прогресивної оплати праці, яка підвищує матеріальну зацікавленість робітників у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції.

Підготовка і підвищення кваліфікації та правильне розміщення професійних працівників по всіх галузях виробництва дає ріст продуктивності праці.

Своєчасні розробки і впровадження технічно-обгрунтованих норм виробітку і розцінок оплати праці підвищує трудову дисципліну, збільшує виробництво продукції, зменшує витрати коштів на заробітну плату і в результаті збільшує валовий дохід кооперативу.

Проведемо аналіз техніко-економічних показників діяльності СВК ім. Котовського який наведено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1- Динаміка техніко-економічних показників

Показник

Рік

Абсолютне значення тис.грн

Абсолютний приріст

Темп росту, %

Темп приросту, %

Базовий 2010-2008

Ланцюговий 2010-2009

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

Виручка від реалізації

2008

4030,00

-

-

100,00

-

-

-

2009

4948,00

918,00

918,00

122,78

122,78

22,78

22,78

2010

6014,40

1984,40

1066,40

149,24

121,55

49,24

21,55

собівартість реалізованої продукції

2008

3778,00

-

-

100,00

-

-

-

2009

3629,00

-149,00

-149,00

96,06

96,06

-3,94

-3,94

2010

4415,70

637,70

786,70

116,88

121,68

16,88

21,68

валовий дохід

2008

252,00

-

-

100,00

-

-

-

2009

1319,00

1067,00

1067,00

523,41

523,41

423,41

423,41

2010

1598,70

1346,70

279,70

634,40

121,21

534,40

21,21

прибуток від звичайної діяльності

2008

253,00

-

-

100,00

-

-

-

2009

1065,00

812,00

812,00

420,95

420,95

320,95

320,95

2010

1198,00

945,00

133,00

473,52

112,49

373,52

12,49

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Цикли Кондрат'єва
Відомо декілька типів економічних циклів, які іно­ді називають хвилями. Їх важко виділиті з-за великої кількості їх показників, з-за часової pозмитості гpаниць між ними. Так звані довгі ...

Загальна характеристика роботи ВАТ Бердичівський пивоварний завод
Я,, проходив виробничу практику на ВАТ "Бердичівському пивоварному заводу”. Мета мого стажування: написання звіту з практики та курсової роботи, поглиблення та закріплення теорет ...

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.